Veel teleurstelling, onbegrip en zorgen over nieuwe 380 kV-verbinding in ’s Gravenmoer

Foto: Pixabay License

Teleurstelling over de houding van de gemeente, onbegrip over gemaakte keuzes en zorgen over de gezondheid, veiligheid en aantasting van het landschap. De nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding zorgt voor veel commotie en houdt de gemoederen stevig bezig in het doorgaans zo rustige ’s Gravenmoer.

Dat werd dinsdag nog eens pijnlijk duidelijk tijdens een goedbezochte informatiebijeenkomst in dorpshuis De Geubel, waar wethouder Bea van Beers en vertegenwoordigers van netbeheerder TenneT een spervuur aan vragen te verwerken kregen. Vragen waarop vaak geen concreet antwoord kwam. Het maakte de teleurstelling alleen maar groter.
‘Het is heel jammer dat helemaal niets van wat wij ingebracht hebben , terug te vinden is. Alles wordt nu teruggefloten op geld, terwijl wij in in 2017 de belofte kregen dat geld geen rol speelt’, was een veelzeggende reactie.

Door Bernadette Klerx

De bestaande hoogspanningsverbinding heeft zijn maximale capaciteit bereikt en daarom moet er een nieuwe komen. Want niks doen, betekent vragen om problemen met de elektriciteitsvoorziening. De nieuwe verbinding loopt van het Zeeuwse Rilland tot Tilbug. Het tracé loopt door achttien gemeenten, twee provincies ( Zeeland en Noord-Brabant) en meerdere waterschappen. Die hebben allemaal in de afgelopen jaren hun zegje mogen doen over de nieuwe verbinding en knelputen en wensen aan mogen geven. Dit proces loopt al enkele jaren.

Geen ‘knik’: te duur
Inwoners van ’s Gravenmoer vinden dat de nieuwe hoogspanningsverbinding veel te dicht bij de dorpskern komt te liggen. In eerdere bijeenkomsten en in een gesprek met de gemeente hebben de bewoners een aantal alternatieven aan de hand gedaan. Een daarvan is de zogenaamde ‘knik’: de oude en de nieuwe verbinding maken ter hoogte van het Molenvaartje richting Waspikse weg een extra knik, waardoor ze allebei verder van de dorpskern komen. Maar daar maakte TenneT snel korte metten mee: het is te duur in verhouding tot wat het oplevert. ‘Een dergelijke rigoureuze aanpassing van het tracé is alleen mogelijk als er sprake is van het oplossen van een knelpunt en daarvan is hier geen sprake aldus TenneT.

De bewoners lieten gisteren in alle toonaarden nog eens weten zwaar teleurgesteld te zijn in het afketsen van dit voorstel vanwege financiële redenen. Het zou 20 miljoen gaan kosten. De uitvoering van het hele tracé gaat ruim 900 miljoen euro kosten. ‘Het gaat dus niet om de mensen maar om het geld. Wat betekent nu 16 miljoen op een totaalbudget van 900 miljoen?’, zo lieten verschillende aanwezigen verontwaardigd weten.

‘Hier staat geen blije wethouder’
Maar ook wethouder Bea van Beers kreeg van de bewoners de wind van voren. Zij zou zich niet voldoende sterk gemaakt hebben om de wensen van de bewoners in te brengen. Bovendien waren zij er boos over dat alleen de bewoners in een straal van 50 meter rond het nieuwe tracé uitgenodigd waren voor de informatiebijeenkomst. ‘Er wonen hier 2500 mensen en die worden allemaal geraakt door deze plannen. Waarom zijn dan maar 150 adressen aangeschreven?’.

Wethouder Van Beers benadrukte dat ook zij allerminst blij was met de nieuwe verbinding. ‘Het is natuurlijk nooit leuk om zo’n hoogspanningsverbinding in je achtertuin te hebben. Want het raakt de mensen, de leefomgeving en het landschap. Hier staat dan ook absoluut geen blije wethouder. Maar we snappen ook dat het moet.

Mens boven natuur
‘Als gemeente hebben wij steeds ingezet op ‘mens boven natuur’, zo legde de wethouder uit. ‘ En we zijn alleen maar met dit tracé akkoord gegaan onder bepaalde voorwaarden en eisen. Een daarvan was bijvoorbeeld de introductie van de ‘Bosroute’ waardoor een aantal gevoelige bestemmingen aan de Moersedreef kan worden voorkomen. Door die route wordt een groot deel van de bestaande verbinding verlegd en dat is positief voor het landschap rond de Moersedreef. En de 150 kV-verbinding langs de Beljaart gaat vervallen.

Risico’s
Vragen waren er ook over de mogelijke effecten op de gezondheid die nu nog niet bekend zijn. ‘We praten hier over een gigantische bundeling van stroom, waarmee we in Nederland nog geen ervaring hebben. Wat zijn de risico’s voor de veiligheid’, was een van de opmerkingen. En ‘stel dat over tien jaar uit onderzoeken blijkt dat zoveel straling in de omgeving toch impact heeft op de gezondheid, welke garantie kan TenneT geven’. Vragen waarop de woordvoerders van TenneT het antwoord schuldig moesten blijven, simpelweg omdat er geen ervaring mee is. ‘Wat er in de toekomst kan gebeuren, weten wij ook niet. Wat wij wel weten is dat wij werken volgens de regels die de wet heeft gesteld en we maken gebruik van allerlei rekenmodellen.’

Start in 2011
Albert Reijlink, regionaal projectleider van de 18 samenwerkende gemeenten, maakte nog eens duidelijk dat het tracé niet meer ter discussie straat. ‘Ik besef dat niemand zit te springen om een hoogspanningsverbinding in zijn buurt, maar het licht moet ook blijven branden. Waar de lijn loopt staat vast, het tracé verleggen is niet meer aan de orde. Het gaat nu nog om een goede inpassing in het landschap en optimaliseren.’

Het College van B&W van Dongen neemt half mei een standpunt in over de verschillende varianten. Samen met de andere betrokken gemeenten aan het tracé brengen zij dan advies uit aan de minister. Die neemt dan half juni een besluit. Daarna komt er nog gelegenheid om bezwaar of beroep aan te tekenen. De verwachting is dat in 2022 met de eerste werkzaamheden begonnen kan worden. In 2025 moet de nieuwe 70 kilometer lange verbinding klaar zijn.

Reacties