Gemeente Dongen begint opruimactie op kosten van TUF

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De Gemeente Dongen laat het teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) bij TUF Recycling opruimen door een derde partij en gaat de kosten daarvan verhalen op het bedrijf. Ook wordt vrijdag 5 april een tweede controle uitgevoerd op het afdekken van de kunstgrasmatten bij de buitenopslag. Tijdens de eerste controle op maandag 1 april bleek dat de materialen slechts deels afgedekt waren.

Afgelopen donderdag 28 maart 2019 heeft burgemeester Starmans in de raadsvergadering aangegeven dat TUF Recycling BV voornemens was om in het weekend de buitenopslag af te dekken. Dit betrof een last die op 1 februari 2019 in het kader van de last onder bestuursdwang afliep. Het betreft een afdekking die geldt voor beide bedrijfslocaties, Vierbundersweg 15 en De Schacht 3.

Op maandag 1 april jl. heeft door de OMWB een controle hierop plaatsgevonden. Tijdens deze controle is geconstateerd dat de materialen op het buitenterrein deels zijn afgedekt door TUF. Het overige deel (ongeveer de helft) wordt de komende dagen naar verluidt verder afgedekt door TUF. Vrijdag 5 april 2019 staat er een hercontrole gepland.

Daarnaast is door de OMWB op 1 april 2019 geconstateerd dat TUF Recycling BV geen gevolg heeft gegeven aan de last m.b.t. het afvoeren van de teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) binnen de inrichting. Nu de termijn is verstreken en het bezwaarschrift eerder niet-ontvankelijk is verklaard, heeft het college de bevoegdheid om uitvoering te geven aan het opruimen van de teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) binnen de inrichting door een derde partij en de kosten daarvan kan verhalen op TUF Recycling BV. De voorbereidingen daarvan, waaronder de aanbestedingsprocedure, zijn getroffen.

Reacties

article
106408
De Gemeente Dongen laat het teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) bij TUF Recycling opruimen door
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190403/gemeente-dongen-begint-opruimactie-op-kosten-van-tuf/
2019-04-03T11:17:16+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/26073021/tufgroot.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws