Definitief ontwerp nieuwe Cambreur College vastgesteld

Foto: cepezed

Woensdagmiddag was de pers uitgenodigd op het Cambreur College om de presentatie bij te wonen van het definitieve ontwerp van de nieuwbouw. “Een feestelijk moment” aldus Cambreurdirecteur René Hermans. Ook wethouder Bea van Beers was met enkele ambtenaren aanwezig, evenals mededirectielid Helga van der Weele en Cor Willemse, die de bouw namens het Cambreur College begeleidt.

De betrokkenen hebben al een flink traject achter de rug alvorens het definitieve ontwerp gepresenteerd kon worden. Ruim een jaar geleden  gaf de gemeenteraad haar goedkeuring aan het te verstrekken krediet en werd een en ander in gang gezet. René Hermans vertelt: “allereerst hebben we samen met collega’s en leerlingen  een pakket van eisen geformuleerd  en architecten uitgenodigd om daarop te reageren. Maar liefst 21 architectenbureaus hadden belangstelling. Daaruit zijn onder begeleiding van adviesbureau Hevo vijf architecten gekozen die  hun plannen gepresenteerd hebben. Uit die vijf zijn er door middel van een uitgebreide selectie uiteindelijk twee bureaus geselecteerd die allebei in een soort van battle hun plannen gepresenteerd hebben. Unaniem is toen voor de plannen van bureau cepezed uit Delft gekozen.”

“Wij vinden het belangrijk dat een architect flexibel is” vervolgt René Hermans. “We willen ook een goede buur zijn voor de mensen die in de omgeving van de school wonen. Tijdens het ontwerpproces zijn we regelmatig in gesprek gegaan met de buurtbewoners en de architect hield ook rekening met de opmerkingen van hen. Het ontwerp werd aangepast zodat we die rol als goede buur ook echt hebben waargemaakt.”

Het grootste deel van het nieuwe gebouw van drie verdiepingen komt achter het huidige gebouw te staan, dat pas gesloopt wordt als het nieuwe gebouw klaar is. “De leerlingen kunnen dus gewoon hun lessen blijven volgen tijdens de bouwwerkzaamheden” zegt Cor Willemse. die verwacht dat het hele project uiterlijk in het voorjaar van 2022 afgerond is. “Maar de eerste werkzaamheden zullen deze zomer al gaan plaatsvinden”

“We zijn gedurende het afgelopen jaar ook op diverse plaatsen geweest waar nieuwe schoolgebouwen stonden en hebben overal goed gekeken wat we zeker wel en zeker niet moeten meenemen in onze plannen” aldus Helga van der Weele.” De klimaatbeheersing is daarbij een belangrijk onderwerp, maar daarbij denken we zeker ook aan het energieverbruik. Het  nieuwe Cambreur College wordt een  Bijna Energie-Neutraal Gebouw  (BENG). Dat vinden wij ook belangrijk in deze tijd.”

Omdat de nieuwe school verder naar achteren gesitueerd is zal de buitenruimte waar de leerlingen in de pauze kunnen verblijven aan de voorzijde van het gebouw komen. “Dat versterkt het open karakter van de nieuwe school” aldus René Hermans. Opvallend is de grote aula met de enorme ramen.  “Licht en open zijn twee belangrijke karaktereigenschappen van het nieuwe gebouw. Dat zie je overal terug.”

De gemeente investeert  13,2 miljoen euro in het nieuwe Cambreur College. De school zelf draagt twee en een half miljoen euro bij.  “We willen het  voortgezet onderwijs behouden voor Dongen”, aldus wethouder Bea van Beers. “We willen voorkomen dat de jeugd wegtrekt uit Dongen en we zijn daarmee al op de goede weg want een steeds groter percentage van de Dongense jeugd kiest voor het Cambreur College”

Impressies: cepezed

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen