Heilig Hart, Tovertuin en GGD samen in nieuw kindcentrum Beljaart

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Beljaart is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenteraad had er gisteren weinig woorden voor nodig om het sein op groen te zetten voor een investeringskrediet van ruim 6 miljoen euro.

IKC Beljaart wordt het nieuwe onderkomen van basisschool Heilig Hart, het consultatiebureau van de GGD en kinderopvang de Tovertuin. Deze drie organisaties gaan samen een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.  Het nieuwe kindcentrum komt recht tegenover het medisch centrum Beljaart.

Door Bernadette Klerx

De nieuwbouw van IKC Beljaart is een uitvloeisel van het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting, dat de gemeenteraad in 2017 vastgesteld heeft. Dat Plan van Aanpak is opgesteld in overleg met de schoolbesturen, de directies van de scholen en de gemeente. Daarin is ook opgenomen in welke volgorde de scholen aan de beurt komen. Het gaat dan om nieuwbouw of verbouw. Na de Beljaart is de Anspach aan de beurt, dan volgen De Biezen, ’s Gravenmoer en tot slot West.

Zorgen
Hoewel vooral vreugde overheerste, leefden er toch ook nog wat zorgen bij de politieke partijen. Die zorgen gingen over de kapitaallasten en het bouwheerschap.
Stichting Initia, die het bestuur vormt voor 6 katholieke basisscholen in Dongen, wordt bouwheer. En dat deed bij politiek Dongen een paar alarmbelletjes rinkelen. Aanleiding was het debacle rondom de nieuwbouw van de Agnesschool. Na een controle door de gemeente bleek dat de school ruim 5 meter te ver naar achteren was gebouwd. Een bouwstop volgde: de school moest gebouwd worden volgens de vergunning, zo eiste de gemeente.

Maar dat bleek een groot probleem, de enige oplossing was de al gestarte bouw slopen en helemaal opnieuw beginnen en dat zou de bedrijfsvoering van de aannemer en architect in gevaar brengen. Initia riep de hulp van de gemeente in en die ging uiteindelijk akkoord met een gewijzigde bouwvergunning.

Raad: geen herhaling van scenario Agnesschool
Maar het was gisteren duidelijk dat de raad zo’n scenario niet nog een keer wilde. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente sturing blijft houden op dit bouwheerschap’, wilde VVD-raadslid Angela Horsten weten.  Daarnaast was de raad ook bezorgd over de kosten. ‘Dat blijft een aandachtspunt, we weten allemaal hoe we ervoor staan’, zei Denise Kunst van de Volkspartij Dongen, daarmee doelend op de slechte financiële positie van de gemeente.  ‘Het eerste jaar zijn de huuropbrengsten niet voldoende om de kapitaallasten op te vangen. En wie loopt het risico als een van de partijen afhaakt?, zo vroeg Marieke Schouten van D66 zich af.

Kapitaallasten verder drukken
Wethouder Bea van Beers kon melden dat het College een overeenkomst voor het bouwheerschap op gaat stellen, zodat de gemeente meer handvatten heeft om bij te sturen.  ‘Ik weet niet of het door Initia komt dat het fout gegaan is bij de Agnesschool; misschien was dit ook wel gebeurd als wij bouwheer waren geweest. Maar we hebben er in ieder geval wel van geleerd en daarom komt er nu een overeenkomst. En over de kapitaallasten. ‘De kapitaallasten nemen in de loop der jaren af. We gaan uit van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en dan zie je ook dat in de latere jaren de huuropbrengsten wel hoger zijn dan de kapitaallasten. Bovendien worden de huren ieder jaar geïndexeerd. Het is inderdaad een flinke investering en we zijn dan ook aan het onderzoeken of we de kapitaallasten nog verder kunnen drukken, bijvoorbeeld door subsidiemogelijkheden voor inrichting van schoolpleinen of fiscale maatregelen’.

Reacties