Waar stem ik voor op 20 maart?

Foto:

Ingezonden Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als D66 Dongen zijn wij langs de deuren gegaan om aandacht te vragen voor deze verkiezingen. Een vraag die we daar kregen is wat de provincie en het waterschap nu precies betekenen voor inwoners van Dongen.

De provincie
De provincie houdt toezicht op de gemeenten en de waterschappen. Zo moeten de begroting en de jaarrekening van de gemeente goedgekeurd worden. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. Als de gemeente zijn taken slecht uitvoert dan zullen inwoners daar last van hebben en daarom is dat toezicht zo belangrijk.

Naast het toezicht heeft de provincie ook eigen taken. De provincie bepaalt waar wegen en spoorwegen komen en hier moeten gemeenten rekening mee houden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg van provinciale wegen, fietspaden en bruggen en moeten deze onderhouden. Ze zorgen voor nieuwe natuur, het behoud van de huidige natuur en de provincie houdt toezicht op milieuwetten voor lucht, bodem en water. D66 Noord-Brabant stelt drie waarden centraal: een gezond Brabant, een toekomstgericht Brabant en samen bouwen aan een mooier Brabant. Als provinciale partij willen zij dat er schone lucht is, meer natuur en ruimte om te bewegen voor een gezonde leefomgeving. Ze willen dat Brabant voorbereid is op de toekomst en daarbij is klimaat een belangrijk aandachtspunt.

Het waterschap
Het waterschap werkt hard aan droge voeten, schoon water en nieuwe natuur. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een gebied. Ze zorgen ervoor dat er genoeg en schoon water is en dat iedereen beschermd is tegen te veel water. Het waterschap is steeds meer een klimaatschap. Het water stijgt, de bodem daalt en de kans op neerslag neemt toe. Kortom, ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer met korte, maar hevige regenbuien, meer smeltwater dat via de rivieren ons land binnenkomt en stijging van de zeespiegel.

Veel van de politieke partijen hebben geen directe waterschap vertegenwoordiging. Zo kun je niet op D66 stemmen bij de waterschappen. Wel is er een landelijke waterschapspartij die gesteund wordt door D66: Water Natuurlijk. Water Natuurlijk zet zich in voor duurzaam waterbeheer. De ambitie van Water Natuurlijk is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijk omgeving.

Niet voor niets!
Het waterschap en de provincie hebben dus veel te betekenen voor de inwoners van Dongen. De lijntjes tussen de D66 fractie in Dongen en onze Provinciale Statenleden en gedeputeerde Annemarie Spierings zijn dan ook kort. We hebben regelmatig contact met elkaar. Een sterke vertegenwoordiging van D66 in de Provinciale Staten maakt samenwerken met de provincie voor ons dan ook een stuk makkelijker. Daarom is het belangrijk om van je stemrecht gebruik te maken en op 20 maart te stemmen!

Reacties

article
105890
Ingezonden Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190314/waar-stem-ik-voor-op-20-maart/
2019-03-14T09:21:34+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/03/14092129/d66waterschap.jpg
Nieuws