Eerste weekend november volledig in teken ‘Dongen 75 jaar bevrijd’

Foto:

In 2019 vieren we dat Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart 75 jaar geleden zijn bevrijd. Het bevrijdingsjaar krijgt een prachtige invulling met als hoogtepunt het bevrijdingsweekend van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november. Maar ook daar omheen wordt de bevrijding van Dongen groots herdacht.

Woensdagavond werd in het gemeentehuis een toelichting gegeven op het programma van met name dat bevrijdingsweekend. De coördinatie van het bevrijdingsjaar is ondergebracht bij een projectgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Oranje Comité Dongen, Oranjevereniging ’s Gravenmoer, de Oranjevereniging Klein Dongen en Vaart, de Vereniging Militaire Veteranen Dongen, de lokale heemkundekringen, het Comité 4 en 5 mei Dongen en gemeente Dongen. De groep staat onder leiding van Rob Driessen.

De projectgroep is op haar beurt weer onderverdeeld in kleinere groepjes die onderdelen van het programma voorbereidden en ook presenteerden op deze informatieve avond. Burgemeester Marina Starmans was er om de aanwezigen welkom te heten en te danken voor hun inspanningen tot dusver. “Het is goed dat we 75 jaar vrijheid waarderen en vieren. Het verbindt heel veel Dongenaren waaronder de drie oranjeverenigingen en dat is bijzonder” aldus Starmans.

Wat kunnen de Dongenaren verwachten op 1, 2 en 3 novermber van dit jaar?

Vrijdag 1 november
Op vrijdag 1 november zal er een plaquette onthuld worden  op de locatie van een vliegtuigcrash in Dongen-Vaart. Bij deze crash zijn 7 bemanningsleden omgekomen. De plaquette wordt geplaatst ter nagedachtenis aan hen. Dongenaar Mark de Weerd heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar deze crash en ook enkele familieleden van de piloot van dit vliegtuig getraceerd. Zij zullen bij de onthulling aanwezig zijn.

Op vrijdagavond wordt er in de Cammeleur een bevrijdingsparty georganiseerd voor de 18+ jeugd van Dongen. Het programma wordt binnenkort via de media bekend gemaakt

Op vrijdag arriveert ook een re-enactmentgroep die haar kampement het hele weekend zal opslaan op het Wilhelminaplein. Deze groep bootst het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog na, en brengt ook 15 voertuigen uit die tijd mee.

Zaterdag 2 november|
Op deze dag gaan de 15 voertuigen van de re-enactmentgroep, samen met nog 15 voertuigen van de Stichting Wheels een rondrit rijden door Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart waarbij in alle drie de kernen even halt gehouden wordt om een monument te onthullen.

Op deze zaterdag voert theatergroep Tintelbelle enkele malen een speciaal voor deze dag samengestelde voorstelling op in de Cammeleur. De avond wordt gevuld met een feestavond in jaren 40 stijl, waarbij de organisatie hoopt dat het publiek ook als zodanig verkleed komt.

Zondag 3 november
Deze dag wordt geopend door de Koninklijke Muziekvereniging Dongen met een bevrijdingsconcert in De Cammeleur. Natuurlijk is het repertoire speciaal toegesneden op de gelegenheid.

In de middag volgt er een spectaculaire afsluiting op het Wilhelminaplein waar de re-enactment groep haar kamp weer opbreekt.

Naast deze activiteiten zijn er diverse tentoonstellingen in De Geubel in ’s Gravenmoer, de voormalige Hubertuskerk in Dongen-Vaart en in Museum De Looierij in Dongen. Voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen wordt er een speciaal lesprogramma ontwikkeld dat tijdens dit weekend een grote apotheose krijgt. Ook een fototenstoonstelling over de bevrijding van Dongen in de Cammeleur én een toneelvoorstelling op 30 oktober van Toneelgroep Het Klein Theater mogen niet onvermeld blijven. Het stuk is geschreven door Jan Verharen, voormalig regisseur van Toneelvereniging Kunst naar Kracht. Ook wordt er een boek uitgebracht met nog niet eerder vertelde oorlogsverhalen en wordt er een nieuw straatnaambord onthuld in de Cousinstraat.

Aan de festiviteiten rondom de bevrijding is ook een goed doel verbonden. Er wordt op diverse momenten geld ingezameld voor de Stichting Hulphond. Voormalig Commandant der Strijdkrachten Generaal Peter van Uhm is ambassadeur van deze stichting. Hij zal op zaterdag 2 november ook aanwezig zijn bij de festiviteiten in Dongen.

 

Reacties