André Vonk en Jacques van der Aa: ‘Ga stemmen, want je kunt echt het verschil maken’

Foto:

‘Ga stemmen, want met je stem kun je echt het verschil maken’.  Dat zeggen Jacques van der Aa en André Vonk, beiden lid van het CDA. Jacques is een gedreven en vakkundig bestuurder van waterschap Brabanste Delta en André is naast gemeenteraadslid nu ook te vinden op de kieslijst voor Provinciale Staten.

Op woensdag 20 maart is het zo ver. Dan mag Nederland naar de stembus om nieuwe leden voor Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap te kiezen.
Voor veel inwoners nog steeds een ver-van- mijn-bed-show; de opkomst is dan ook altijd te laag, vaak onder de 50%. En dat is jammer, vinden André en Jacques, want de provincie en het waterschap doen er wel degelijk toe. Zij nemen belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op ons dagelijks leven en onze leefomgeving.

Door Bernadette Klerx

De passie van ‘een jongen van buiten’
Jacques van der Aa heeft er in totaal al 24 jaar bestuurservaring in waterschappen op zitten. En dat heeft hem naast enorm veel kennis en kunde ook een niet aflatende passie opgeleverd. Het werk van het waterschap zit in al zijn vezels. Het leverde hem bij de vorige waterschapsverkiezingen maar liefst 4.471 voorkeursstemmen op, waarvan ongeveer de helft uit Dongen kwam. Jacques hoopt dat hij ook na deze verkiezingen weer een periode mee mag praten, denken en doen in het bestuur van het waterschap. Want alles wat met het werk van het waterschap te maken heeft, kan op zijn warme belangstelling rekenen. Waar komt die passie toch vandaan? ’Ik ben altijd een jongen van ‘buiten’ geweest; heb altijd in de land-en tuinbouw gewerkt in Brabant en Zeeland. En daarom had ik een grote belangstelling voor de omgeving, het landschap om mij heen, en het belang van water ‘, probeert Jacques een verklaring te vinden.

Veel taken onzichtbaar voor buitenwereld
Het waterschap zorgt voor veel zaken die voor de ‘buitenwereld’ vaak onzichtbaar blijven of die iedereen zo normaal vindt dat ze niet in de gaten hebben dat het waterschap dat allemaal mogelijk maakt. Neem bijvoorbeeld de waterveiligheid, zeg maar het voorkomen van overstromingen. ‘Een belangrijke taak, waarbij we jaarlijks enkele tientallen miljoenen investeren in onderhoud en verbetering van de dijken, zowel de primaire als de regionale keringen’, legt Jacques uit. Het waterschap bemoeit zich ook met het watersysteem, dat betekent dat we de hoeveelheid water goed in de gaten houden; er moet niet te veel en niet te weinig water zijn. Klinkt simpel maar iedereen heeft nog wel de verzengende hitte van afgelopen zomer op zijn netvlies. ‘Te weinig water veroorzaakt droogte en daar hebben uiteraard de agrariërs last van, maar zeker ook de recreatiebranche en eigenlijk de hele natuur, in het bijzonder de kwetsbare natuurparels. Afgelopen zomer was het grondwaterpeil ook in Dongen flink gedaald. Het waterschap moet hiermee weer rekening houden bij het grondwaterbeleid en de effecten op het beregenen van gewassen en sportvelden’.

Tegels eruit, planten erin
Zwaarwegende punten voor het CDA zijn de goede zuivering van afvalwater en de klimaataanpassingen. Jacques: ‘Het CDA zet daar bewust op in. Zo vinden wij het belangrijk om te ‘ontstenen’, plantern in plaats van stenen, zeg maar. Dat draagt bij aan een gezonder milieu, minder hittestress en behoud van water in de bodem. Voldoende aandacht voor groen en blauw (water) in woonwijken. Wij zijn groot voorstander van lokale initiatieven om watersystemen duurzamer te maken. Dat willen wij graag stimuleren en steunen’.

André Vonk: blik over de ‘grenzen’
André Vonk is inmiddels gepokt en gemazeld in de plaatselijke politiek, maar heeft al die jaren zeker ook over de grenzen van Dongen gekeken. ‘Ik had al redelijk veel contact met het CDA-Brabant . Over de N629, de problemen bij TUF Recycling en de (inmiddels gestaakte) plannen voor uitbreiding van Van Cranenbroek.
Ik heb me er bij de provincie sterk voor gemaakt dat de nieuwe N629 alsnog zo’n 80 meter verder richting Oosterhout komt te liggen. Dat scheelt toch weer een hoop voor Dongen en vooral voor de inwoners van West 1 door o.a. minder lawaai van optrekkende (vracht)auto’s.  Ik ben met Ankie de Hoon (nummer 4 op de lijst, BK) naar TUF gereden en haar daar de problemen laten zien waar Dongen mee kampt. En ik heb aandacht gevraagd voor een veilige oversteek voor scholieren uit Rijen als straks de nieuwe N629 aansluit op de Steenstraat. Door al deze contacten hebben ze mij gevraagd om op de kieslijst te gaan staan’.
Eén Brabantse vuist tegen drugscriminaliteit

André staat op nummer 41, dus in principe op een onverkiesbare plaats. ‘Maar als je als plaatselijk gezicht bij kunt dragen aan onze uitgangspunten, doe ik dat graag. Eén belangrijk punt wil André nog wel even noemen: de ‘Brabantse vuist’ tegen (drugs)criminelen. Daar kan nog veel meer op ingezet worden dan nu gebeurt. Wij willen graag een overkoepelende aanpak voor heel Brabant, zodat niet de problemen van de ene gemeente naar de andere geschoven worden’.

Reacties