De Plus van de Cambreurmavo

Foto:

Advertorial In aanloop naar de Open Dag op het Cambreur College op woensdag 13 februari lichten we de afdelingen een voor een uit. Deze keer nemen we een kijkje bij de Cambreurmavo

In het kleine, karakteristieke pand aan de Bolkensteeg zijn onze 330 mavoleerlingen thuis. Niet alleen de kleinschaligheid van het gebouw is daar debet aan: de lessen omgangskunde in het eerste jaar en de bezinningsdagen in mavo 3 zorgen ervoor dat de leerlingen zichzelf en hun medeleerlingen beter leren kennen en dat leidt tot wederzijds begrip.

Stages

We bieden onze leerlingen structuur, maar we verwachten ook dat leerlingen zélf werken aan hun ontwikkeling. Samen met de mentor formuleren ze regelmatig nieuwe doelen op sociaal- emotioneel gebied of met betrekking tot hun cijfers. Tijdens de zogeheten omgedraaide 10-minuten gesprekken groeien leerlingen in hun rol van gespreksleider en bespreken zij met ouders en mentor hun resultaten en ambities.

Al vroeg in hun schoolcarrière oriënteren onze leerlingen zich op hun latere loopbaan en beroep: een laagdrempelige meeloopdag in het eerste leerjaar, twintig uur vrijwilligerswerk in de tweede klas en een profielstage van een week in klas drie.

reizen

De reizen zijn voor veel leerlingen één van de hoogtepunten van hun tijd op het Cambreur. In september trokken onze mavo 4-leerlingen naar Barcelona, de Ardennen en Londen.
Samen met docenten en ondernemers uit Dongen en omgeving maakten onze mavoleerlingen een succes van de tweede editie van de Winterfair: de opbrengst, 1200 euro, ging wederom naar Dongense gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. Ook Emma droeg haar steentje bij: tijdens de Winterfair lakte zij nagels voor het goede doel.

OPEN DAG
13 FEBRUARI 2019
16.00 – 20.00 uur
Gebouw A: Mgr. Schaepmanlaan 13 havo/vwo/TTO
Gebouw B: Mgr. Schaepmanlaan 2 vmbo bb/kb
Gebouw C: Bolkensteeg 9 mavo
Je bent welkom!!
Emma Versteeg

Reacties

article
104273
Advertorial In aanloop naar de Open Dag op het Cambreur College op woensdag 13 februari
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190209/de-plus-van-de-cambreurmavo/
2019-02-09T11:01:59+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/02/04220154/cambreurnieuw5.jpg
Nieuws