Raad weer in de clinch over aanpak financiële malaise

Foto: CC0/Creative Commons

En weer stonden de oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de financiële positie van de gemeente. CDA, D66 en Ouderenpartij voor Dongen willen dat de voltallige gemeenteraad vooraf al actief betrokken wordt bij het maken van keuzes, die noodzakelijk zijn om het financiële tij te keren.

Door Bernadette Klerx

De ‘regeringspartijen’ PvdA, VVD en Volkspartij Dongen vinden dat het vooral de taak van het College is om met voorstellen te komen, waarover de raad dan vervolgens zijn mening geeft. Een motie van D66, CDA en Ouderenpartij om af te dwingen dat de voltallige raad al vooraf mee kan praten over de noodzakelijke maatregelen, haalde het dan ook niet.

‘Dit is voor ons nog even te vroeg. Wij zijn nu als raad niet aan zet. Het is aan het College om met voorstellen te komen. Laten we dus heel even afwachten’ stelde Martin Montens van de PvdA voor. En ook voor de VVD was dit de enige juiste weg. Fractievoorzitter Pieter Brooijmans: ‘De wethouder heeft ons vorige week uitvoerig bijgepraat en gaat ons ook frequent informeren.

Het College is nu aan zet om de plannen uit te werken en die vervolgens aan de raad voor te leggen. Wij hebben dan nog genoeg gelegenheid om onze mening in te brengen en beleid bij te sturen. En zo moet het ook. ’ Denise Kunst van de Volkspartij Dongen sloot zich daar vol overtuiging bij aan : ‘Wij hebben de kaders al aangegeven. Als raad is het dan onze taak om te controleren. We krijgen nog voldoende kans om sturing te geven aan het beleid.’

Bestuursakkoord heilig?
Cruciaal en tevens pijnpunt in de hele discussie is het bestuursakkoord; daarin zijn de plannen en ambities van Volkspartij Dongen, PvdA en VVD voor de komende vier jaar vastgelegd. Met de zorgelijke financiële situatie en een dreigend tekort van 3,5 miljoen als een zwaard van Damocles boven het hoofd, is volledige uitvoering van deze plannen zo goed als een illusie geworden. En dat doet pijn.

Het weerhield de oppositie er niet van om nog wat zout in de wond te strooien. ‘Het bestuursakkoord toch blijven volgen, dat vinden wij zorgelijk. Het akkoord is misschien bindend voor de drie coalitiepartijen, maar het is niet doorgerekend’, zo merkte Andre Vonk fijntjes op. En Joeri de Jong van D66 deed er nog een schepje bovenop: ‘Hoe heilig is dit bestuursakkoord ? Wij hebben vorig jaar tegen de begroting gestemd, omdat wij die toen al niet realistisch vonden. Nu blijkt dat we gelijk krijgen. Daarom willen wij nu alle scenario’s vooraf bespreken en niet achteraf via allerlei moties en toestanden nog beleid aan hoeven te passen’.

Maar de coalitie hield voet bij stuk. Denise Kunst: ‘Er is niets heilig in het bestuursakkoord, maar als het opengebroken moet worden, moet dat wel in goed overleg gebeuren. Wethouder René Jansen benadrukte nog eens dat hij er alles aan doet om de raad zo snel mogelijk te informeren. ‘Zodra ik wat te melden heb, bent u als raad de eerste die het hoort’.


Reacties

article
104251
En weer stonden de oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190208/raad-weer-in-de-clinch-over-aanpak-financiele-malaise/
2019-02-08T09:16:50+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/02/22201630/geldkist.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws