Ontmoetingsruimte ’t Palet kan misschien gewoon open blijven

Foto:

Er is een reële kans dat ontmoetingscentrum ’t Palet aan de Tooropstraat in Dongen open blijft voor culturele– en andere activiteiten. Met steun van de Wijkraad West 2 zijn er op dit moment
ontwikkelingen gaande die het voorgenomen besluit van woningbouwvereniging Casade, die plannen had de ruimte binnen afzienbare tijd te sluiten, zouden kunnen keren. Casade is eigenaar van het gebouw.

Om het ontmoetingscentrum te ‘redden’ is wel actie nodig die leiden tot het aanwerven van enkele vrijwilligers die een begeleidende rol kunnen spelen bij de activiteiten van clubs en verenigingen, die gebruik willen gaan maken van de ruimte. De groepen die ‘thuis’ zijn bij ’t Palet zorgen meestal zelf voor de voorwaarden en materialen voor hun activiteiten. Eén vrijwilliger die beschikt over
coördinerend leiderschap met verantwoordelijkheidsgevoel is het eerst nodig om de boel draaiende te houden. Te denken valt aan een persoon die ook wat af weet van financiële zaken vanuit bijvoorbeeld het verenigingsleven en bovendien een ‘bruggenbouwer’ is .

De twee huidige vrijwilligers, mevrouw Lenie de Bont en de heer Frans Akkermans zouden al heel goed geholpen zijn met iemand die deze kwaliteiten bezit. Er is haast bij : half mei komt er een deadline voor de pogingen om sluiting te voorkomen.

Wetsaanpassing
Het bouwen van ontmoetingscentra in Dongen was ooit onderdeel van een bijkomende sociale activiteit voor woningbouwverenigingen. Door wetsaanpassingen in 2015 is ook Casade beperkt in deze neventaken. Woningcorporaties moeten zich volgens de aangepaste wet eerst concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en hebben daarnaast enkele andere maatschappelijke taken. Dat laatste wordt ‘daeb’ genoemd (diensten van algemeen economisch belang). Maatschappelijk vastgoed is bijvoorbeeld een buurthuis, wijkbibliotheek of opvanghuis. De ontmoetingscentra in Dongen vallen daaronder. Corporaties mogen 10 procent van hun maatschappelijk vastgoed een (semi) commerciële functie geven. Dat gegeven is ook voor Casade van toepassing. Casade en in principe ook het college van B&W wil zich blijven inzetten voor het open houden van de ontmoetingscentra,maar die moeten dan wel
organisatorisch op eigen benen staan.

Informatie
Buurtbewoners en verenigingen hebben grote invloed op het open blijven van ’t Palet. Er is in het geval van ’t Palet nog volop ruimte voor Dongenaren met creatieve activiteiten. Al diverse clubs maken gebruik van de gezellige ruimte, zoals een folklore dansgroep, kaartclubs en andere hobbyisten. Ook is er op regelmatige basis gelegenheid om via SWOD samen te eten in het kader van ‘eetpunt’ en is er een koffie-uurtje voor de buurt. Daarnaast worden er ook taal- en naaicursussen gegeven.

Volgens mevrouw de Bont en de heer Akkermans is er nog ruimte genoeg voor andere activiteiten. Er is bijvoorbeeld gelegenheid om onder bepaalde voorwaarden een familiefeestje te organiseren of een verjaardag te vieren. Informatie inwinnen over de mogelijkheden in ’t Palet is misschien de beste manier om er achter te komen wat voor mogelijkheden er zoal zijn. Dat kan via het e-mailadres van mevrouw Lenie de Bont, Frans Halsstraat 52 [email protected] of tijdens openingstijden van de ruimte aan de Tooropstraat.

Tekst: Piet Eelants

Reacties