Gemeente Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen heeft voor € 98.000 euro aan boetes geïnd bij TUF Recycling BV. Dit bedrag stond open aan niet-betaalde dwangsommen en is verkregen via inschakeling van de deurwaarder. Daarnaast is er door de gemeente ook een conservatoir beslag gelegd op het resterende bedrag dat nog staat op de bankrekening van TUF Recycling BV.

Het banktegoed van het bedrijf dat handelt in kunstgrasmatten is hierdoor ‘bevroren’. De gemeente Dongen kan in de komende periode via de deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag mocht blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de procedure last onder bestuursdwang. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om een einde te maken aan de reeks van overtredingen op beide bedrijfslocaties (Vierbundersweg, De Schacht).

Mocht TUF Recyling BV binnen de gestelde tijdslimieten niet zelf de overtredingen beëindigen, dan zal de gemeente Dongen in samenwerking met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zorg dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen in dat geval worden verhaald op TUF Recycling BV. Dat kan dan indien nodig met inzet van de deurwaarder en op basis van het conservatoir beslag.

Controle OMWB
Daarnaast heeft de OMWB op 7 januari 2019 een controle uitgevoerd bij TUF Recycling BV inzake de procedure definitieve last onder bestuursdwang naar aanleiding van de brand. Deze procedure is ingezet om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de brand zoveel mogelijk te voorkomen. De OMWB maakt een rapport dat spoedig door het college zal worden beoordeeld.

Dwangsommen
Op 16 juni 2017, 25 januari 2018 en 22 februari 2018 heeft het college aan TUF Recycling BV lasten onder dwangsom opgelegd voor verschillende overtredingen. Het totaal bedrag aan dwangsommen was opgelopen tot € 100.000. Daarvan was door het bedrijf op 2 oktober 2018 slechts € 2.000 betaald. Vandaar het besluit tot inzet van de deurwaarder voor € 98.000,- Deze procedure is nu afgerond. In totaal betreft het ontvangen bedrag de som van € 101.918,90. Ook de aanmanings- vergoedingen, kosten voor dwangbevelen, kosten van betekening en kosten van executie zijn in rekening gebracht.

Reacties