Heijmans krijgt 1e fase project N629

Foto: Provincie Noord-Brabant

Heijmans gaat starten met het ontwerp en realisatie van het project ‘N629 Oosterhout – Dongen inclusief aansluiting A27’. Het project (Design & Construct) is onlangs definitief gegund door de Provincie Noord-Brabant.

Op haar website meldt Heijmans: “Het project is aan Heijmans gegund vanwege een goede combinatie van prijs en kwaliteitsscore, de positieve uitstraling van het plan en de mate waarin stakeholders zijn betrokken. In het plan van Heijmans is de doorstroming op de N629 en bereikbaarheid optimaal geborgd, waardoor tijdens de werkzaamheden de N629 de meest aantrekkelijke route blijft voor het verkeer. Het project is een mooi voorbeeld van een succesvolle integrale aanpak waarin meerder disciplines binnen Heijmans zijn vertegenwoordigd.”

Werkzaamheden
Belangrijkste onderdeel van de opdracht is de verbreding van de provinciale weg N629 over een lengte van ongeveer anderhalve kilometer en het verbeteren van de aansluiting ervan met de A27. Om de verbreding mogelijk te maken, wordt aan de zuidzijde van het bestaande viaduct over de A27 een volledig nieuw viaduct gebouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderliggende wegennet, landschap, ecologie en waterhuishouding. Verder worden verkeersregelinstallaties vervangen aan de westzijde en een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd aan de oostzijde. Met het eerste deel van het project is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid.

Planning
De opdracht ‘N629 – aansluiting A27’is onderdeel van een groter project waarin de gehele N629 wordt aangepakt. Heijmans heeft in eerste instantie de opdracht gekregen voor realisatie van het noordelijk deel (‘fase 1’) van de N629 en de aansluitingen op de A27. In een latere fase volgt de aanbesteding voor het tweede deel richting Dongen. De voorbereidingen van fase 1 zijn reeds gestart, zodat de buitenwerkzaamheden in de zomer van 2019 kunnen beginnen. Zomer 2020 rijdt het verkeer over de 1e fase van de verbrede N629.

Reacties