Start met Bridge

Foto: CC0 Creative Commons

Als we het over denksport hebben, denken de meeste mensen in eerste instantie aan schaken, dammen en/of puzzelen. Dat is echter niet zo verwonderlijk, want wij zijn daarmee vaak ook opgevoed en hebben in onze jeugd allemaal wel eens een keertje geschaakt of gedamd. Ook puzzelboekjes zijn ons niet vreemd. Wie maakt er niet elke dag een Sudoku, een kruiswoordpuzzel of een cryptogram in een dag- of weekblad.

Voor Bridge ligt dat schijnbaar wat anders, hoewel het één van de populairste kaartspelen ter wereld is. Zo’n honderd miljoen mensen in meer dan honderd landen spelen bridge. Jong en oud, mannen en vrouwen, thuis of op een club. Omdat de basis spelregels overal hetzelfde zijn, kun je ook op vakantie zo maar met een stel andere enthousiaste bridgers spelen.
Bridge is een sociale sport. Speel je bij een club, dan ontmoet je voortdurend andere bridgeparen. Je praat met elkaar, je drinkt samen wat en er ontstaan nieuwe vriendschappen.
Sport en bewegen zijn van belang voor een gezonde samenleving waaraan mensen zo lang mogelijk actief blijven deelnemen: kiezen voor een actieve leefstijl.

Het is bekend dat bridge de hersenen scherp houdt. Een “wakker brein” in combinatie met het deelgenoot zijn in de gemeenschap geeft veel gezondheidswinst. Vandaar onze oproep om kennis te maken met deze vorm van denksport onder de titel:
“Start met Bridge!”

Wij stellen U in de gelegenheid om in het nieuwe jaar een beginnerscursus te gaan volgen. Deze zal gehouden worden in de Cammeleur en gaat eind januari van start. In eerste instantie op donderdagmorgen van 9-12 uur en bij voldoende deelnemers wellicht ook op maandagavond van 19.30-22.30 uur. Het geheel omvat een 12-tal lessen.
Voor de onkosten hoeft U het niet te laten. We berekenen alleen zaalhuur en eventueel ook materiaalkosten, afhankelijk van de geboden cursus. Het zal variëren tussen €25 en €40,-.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt U contact opnemen met BC Dongen in de persoon van Henk van Roode:

Telefoon: 0162-316442 / 06-22153031
E-mail: [email protected]

Reacties