Verkoop ’t Schouw slotstuk herhuisvestingsproject De Cammeleur

Foto: Stichting Donckhuys

’t Schouw is voor een bedrag van € 450.000 verkocht aan de Islamitische Stichting Nederland. Dat is iets minder dan de verwachting. Er was gerekend op € 483.000. ’t Schouw was een van de vele gebouwen die geld op moesten brengen voor de financiering van De Cammeleur.

Door Bernadette Klerx

Met de verkoop van ‘t Schouw is een eind gekomen aan het omvangrijke project om alle verenigingen een nieuw onderkomen te geven en kan de voorlopige financiële balans opgemaakt worden. In totaal heeft de verkoop van die gebouwen netto € 1. 312.702 in het laatje gebracht.

Het definitieve financiële plaatje wordt in februari verwacht. Wethouder René Jansen heeft half januari namelijk nog een afspraak met aannemer BMV over de financiële afwikkeling. Pas dan zal duidelijk worden of de nieuwbouw van De Cammeleur binnen de begroting is gebleven.

Bij de nieuwbouw van De Cammeleur sprak de gemeenteraad af dat een aantal gebouwen, waar tot dan toe verenigingen in gehuisvest waren, gesloopt of verkocht zouden worden. Met de opbrengsten moest een deel van de Cammeleur gefinancierd worden. Uitgangspunt was dat de verenigingen zelf op zoek zouden gaan naar een nieuw onderkomen. Zonodig met hulp van de gemeente, want die wilde niet dat iemand ‘op straat zou worden gezet’.

Ouderensoos De Leest in park Vredeoord stond aanvankelijk ook op de nominatie om verkocht te worden, maar al snel werd dit gebouwtje van de lijst gehaald. Stichting Welzijn Ouderen Dongen en de Katholieke Bond voor Ouderen die De Leest gebruiken, mochten blijven zitten.

De voormalige schoenmakersvakschool aan de Julianastraat, jarenlang het ‘thuishonk’ van (toen nog) Musis Sacrum, is verkocht; er zijn appartementen in gemaakt en de muziekvereniging verkaste naar De Poort, waar ze nu nog zit.
De kunstenaars en fotoclub die in de voormalige basisschool De Schakel in West 1 zaten, hebben elders in leegstaande schoolgebouwen onderdak gevonden; de muziekschool heeft zijn intrek genomen in De Cammeleur en het statige pand aan de Kerkstraat is verkocht aan een particulier.

De voormalige Aloysiusschool en gymzaal aan de Pastoor Dirvenstraat zijn omgebouwd tot woningen; het pand Oude Baan 88 is verkocht aan een particulier en peuterspeelzaal Sint Janneke heeft onderdak gevonden bij kinderdagverblijf Petito’s. Oude Baan 15 is verkocht aan een particulier die het nu exploiteert onder de naam ’t Ruim.
’t Schouw

En nu dus als slotstuk ’t Schouw, dat de laatste jaren dienst dienst deed als tijdelijke huisvesting voor verenigingen die moesten wachten op de oplevering van De Cammeleur.Het moskeebestuur had zijn oog al langer laten vallen op ’t Schouw. Ze wil het pand gaan gebruiken voor activiteiten die qua omvang niet in de moskee passen. De bestemming van ’t Schouw blijft ‘maatschappelijk’ maar daarnaast wil het moskeebestuur er ook een aantal activiteiten in kwijt, die niet onder de noemer ‘maatschappelijk’ vallen. Het gaat om een detailhandelszaak (groentewinkel) en een kapper. Daarvoor moet het moskeebestuur apart een vergunning aanvragen, waarin ook precies vastgelegd zal worden om hoeveel vierkante meters het mag gaan. De gemeente heeft al wel laten weten dat het realiseren van een woning voor bijvoorbeeld de imam daar niet bij past. Dat wordt niet toegestaan.

Reacties