Definitieve last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het college van de gemeente Dongen heeft besloten TUF Recycling BV een definitieve last onder bestuursdwang op te leggen. Op woensdag 19 december 2018 is de brief met de sanctie verstuurd aan het bedrijf.

Deze last ziet toe op het beëindigen en beëindigd houden van diverse geconstateerde overtredingen, waarvoor eerder een dwangsom is opgelegd. De last is nog niet compleet.

Quick scan
Voordat aan TUF Recycling BV ook de last kan worden opgelegd om teveel opgeslagen stukken en rollen kunstgras te verwijderen, moet eerst de uitslag bekend zijn van de quick scan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In opdracht van de staatssecretaris wordt onderzocht wat de afzet en verwerkingsmogelijkheden zijn van kunstgrasmatten in Nederland en daarbuiten. Het ministerie verwacht dat de uitkomsten daarvan eind januari 2019 bekend zijn.

Bestuursdwang: zwaarste sanctie
Het definitief opleggen van een last onder bestuursdwang is de zwaarste sanctie in het bestuursrecht. Het betekent dat als TUF niet zelf de overtredingen beëindigt, de gemeente Dongen (op kosten van TUF Recycling BV) zorg zal dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. Conform de wet en juridische procedure zijn definitieve data benoemd voor de beëindiging; deze zijn per overtreding verschillend.

Tijdspad
TUF Recycling BV is op basis van de bestuursdwang verplicht gesteld het volgende te doen:

Per direct:
-De aanvoer van kunstgrasmatten te staken dan wel gestaakt te houden.

Voor 1 februari 2019:
-Het afdekken van de opslagen infill en kunstgras.
-Het verwijderen van infill in omgeving van bedrijf en in het hemelwaterriool.
-Maatregelen treffen die voorkomen dat opnieuw verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting en/of het hemelwaterriool plaatsvindt.
-Onderhoud en controle blustoestellen.

Voor 1 april 2019:
-Het afvoeren van teveel opgeslagen infill (zand/rubber) naar vergunde inrichting.

Voor 1 mei 2019:
-Het verplaatsen van kunstgrasmatten en infill op bedrijfsterrein volgens vergunning
-Maximaal 4 meter hoogte voor opslag van kunstgras en voor opslag infill maximaal 6 meter bedraagt.

Bezwaar en beroep
Tegen het besluit definitieve last onder bestuursdwang staat een bezwaar- en beroepsmogelijkheid open voor TUF Recycling BV, waardoor de data kunnen opschuiven in de tijd.

Bodemverontreiniging
Vastgesteld is al dat de bodem bij de hoofdlocatie aan de Vierbundersweg vervuild is. Of de bodem bij de tweede locatie van TUF aan De Schacht ook verontreinigd is, is niet bekend. Er is ook geen onderzoek gedaan, en dat gaat ook niet op korte termijn gebeuren. ‘Het is nu fysiek onmogelijk om bodemonderzoek op de locatie De Schacht te doen’, antwoordde burgemeester Marina Starmans op vragen van CDA-raadslid Annemarie van Eenennaam. ‘Bovendien is het eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van TUF om de bodem te laten onderzoeken. Dat gold ook voor de hoofdlocatie aan de Vierbundersweg, maar daar hebben wij het onderzoek laten uitvoeren, omdat we dat nodig vonden.
Op de locatie De Schacht liggen voornamelijk hockeymatten opgestapeld. Daar zitten in ieder geval geen rubberkorrels in, alleen maar zand. De laatste maanden dumpte TUF er echter ook weer de voetbalmatten bij met de vervuilende rubberkorrels.
Het politieonderzoek loopt ook nog steeds, zo liet de burgemeester weten.

Reacties

article
102848
Het college van de gemeente Dongen heeft besloten TUF Recycling BV een definitieve last onder
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181221/definitieve-last-onder-bestuursdwang-voor-tuf-recycling-bv/
2018-12-21T23:26:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/21102141/tufnieuw.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws