Bewoners de Hoogt nog steeds boos over bouw sociale huurappartmenten

Foto: Casade

Bewoners van De Hoogt ( op de hoek Hoge Ham-Bolkensteeg) gaan bezwaar indienen tegen de plannen van Casade voor de bouw van een appartementencomplex van 18 huurwoningen in de sociale sector.

Door: Bernadette Klerx

De bewoners zijn nog steeds heel boos dat het oorspronkelijke plan voor middeldure en dure koopappartementen destijds is afgeblazen. In een laatste poging de ruziënde partijen met elkaar te verzoenen, deed VVD-raadslid Angela Horsten gisteren een dringend beroep op de wethouder om nogmaals met Casade hierover in gesprek te gaan. Zonder resultaat. Wethouder Rolf Vullings, die de afwezige wethouder Van Beers verving, liet weten dat Casade inmiddels een vergunning heeft aangevraagd en niet van plan is nog eens in overleg te gaan met de bewoners.

‘Niets meer over van oorspronkelijke plan’
Jammer, vond het VVD-raadslid.’Vanaf het moment dat het oorspronkelijke plan van het appartementencomplex De Hoogt werd afgeblazen, hebben bewoners regelmatig contact gezocht met Casade. Zij wilden graag meedenken over een oplossing. Dit is helaas niet gebeurd. Bewoners hebben het gevoel dat hun betrokkenheid totaal genegeerd is. Tijdens een inloopavond in juni bleek dat van het oorspronkelijke plan in zijn geheel niets meer over was.

Het oorspronkelijke plan

Als Dongense VVD hebben wij daarna herhaaldelijk aangedrongen op een gesprek met alle partijen om tot een ontwerp te komen dat past in het historische karakter van de wijk. Casade heeft helaas geen moeite gedaan om daadwerkelijk de dialoog te voeren met de buurt. De bewoners van de Hoogt zijn erg verbolgen over het feit dat er niets gedaan wordt aan de situatie die is ontstaan door een gebrek aan communicatie. Zij gaan dan ook niet akkoord met de plannen die er nu liggen omdat zij zich niet gehoord voelen, ’zo liet het VVD-raadslid ondubbelzinnig weten.

Teleurstelling
Wethouder Vullings kon zich de emoties wel voorstellen. ‘Het is jammer dat ze er samen niet uitkomen. Ik zie ook de teleurstelling bij beide partijen. We hebben geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen; dat heeft wel geleid tot aanpassing van de plannen, maar helaas niet naar de zin van de bewoners. Casade heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor 18 huurappartementen.

Aanvankelijk zouden er op De Hoogt 22 koopappartementen in de middeldure en dure sector komen. De verkoop viel echter tegen en daarom besloot Casade, die eigenaar is van de grond, om het plan te wijzigen in de bouw van sociale huurappartementen. Bewoners van de Hoogt stonden vrijwel meteen op de achterste benen.

Overigens is zo’n wijziging gewoon toegestaan. De VVD stelde daar ook al eerder vragen over, maar bouwplannen kunnen gewoon tussentijds gewijzigd worden als je maar binnen de juridische en planologische voorwaarden blijft.
Casade liet eerder al weten dat wel degelijk met de bewoners gecommuniceerd is. In twee brieven zijn de bewoners geïnformeerd over de gewijzigde plannen en daarbij was ook een afbeelding van de nieuw te bouwen flat toegevoegd.

Reacties