Gemeente gaat broekriem aanhalen

Foto: CC0 Creative Commons

De gemeente Dongen gaat de broekriem alvast aanhalen. ‘ We zullen de komende tijd de vinger goed aan de pols houden bij elk voorstel dat op tafel komt, zo liet wethouder René Jansen van Financiën de gemeenteraad donderdagavond weten bij de bespreking van de financiële rapportage over het derde kwartaal van dit jaar.

Door Bernadette Klerx

Zoals het er nu uitziet wordt het jaar 2018 afgesloten met een tekort van € 684.000. Maar dat is niet het enige probleem. Ook het weerstandsvermogen ( de mate waarin een gemeente eventele calamiteiten financieel kan opvangen) nadert de kritieke grens. Tijd om in te grijpen dus.

Grote ‘boosdoeners’ voor deze zorgelijke financiële situatie zijn de buitensporige kosten voor de jeugdhulp en de tegenvallende uitkering van het Rijk, samen goed voor een negatief saldo van ruim € 700.000. Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met extra uitgaven als gevolg van de brand bij TUF Recycling. Tot nu toe is er voor € 16.000 aan kosten in rekening gebracht, maar de gemeente houdt er rekening mee dat er ook nog kosten in rekening worden gebracht voor extra adviesuren van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Deze kosten kunnen oplopen tot zo’n € 50.000.

De gemeenteraad werd er allemaal niet vrolijk van. Met name de kosten voor de jeugdhulp die al jaren de pan uit rijzen, was de raad een doorn in het oog. Wethouder Rolf Vullings kon in ieder geval een klein lichtpuntje melden. Sinds 1 januari hebben we een andere systematiek van declareren ingevoerd, waardoor we meer grip op deze uitgaven hebben. Het gaat ook al iets beter, maar verder zullen we toch moeten leven met de nieuwe werkelijkheid’, zo waarschuwde de wethouder. ‘En dat betekent lagere uitkeringen van het rijk en hogere zorgkosten. Helaas hebben wij daar als gemeente weinig invloed op. Het is zo dat 10% van onze cliënten voor jeugdhulp bijna 85% van het budget opsnoepen. Wij kunnen daar weinig aan doen, want het gaat vaak om maatregelen die opgelegd zijn door de rechter of het rijk. Wij moeten die dan uitvoeren. En dan kan het zomaar gebeuren dat één cliënt € 200.000 per jaar kost.’

Maar de wethouder kon ook nog goed nieuws melden.’Wij werken voor de jeugdhulp samen met Tilburg en de Hart van Brabant gemeenten. De gemeente Tilburg heeft goede contacten in Den Haag. Die zijn nu ook volop aan het lobbyen om dit probleem in Den Haag onder de aandacht te brengen’.

Reacties