Stedenbouwkundig project vwo3a

Foto:

Leerlingen van vwo 3a van het Cambreur College zijn momenteel druk bezig om een plan te bedenken om de kanaalzone in Dongen te herstructureren en aantrekkelijker te maken. Dit doen zij voor het vak aardrijkskunde. En je weet maar nooit of de ideeen zo goed ontvangen worden dat er misschien daadwerkelijk nog wel eens iets mee gedaan wordt.

De leerlingen Floor en Ghylaine names de klas: “Vinden jullie de Kanaalzone in Dongen ook zo saai? Hier willen wij wat aan gaan doen! De komende maand werken we aan het stedenbouwkundigproject. Hier zijn wij (vw3a) afgelopen dinsdag aan begonnen. We zijn gestart met het project voor aardrijkskunde, we moesten hiervoor de Kanaalzone in Dongen herstructureren en aantrekkelijker maken. We zijn begonnen met het verzinnen van ideeën en hebben daarvan een moodboard gemaakt.”

“Daarna hebben we een vlekkenplan getekend op grote landkaarten van de Kanaalzone die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Op woensdag kwamen de experts van RHO adviseurs, Lavertuur planontwikkeling, CIER architecten en de gemeente Dongen om te luisteren naar onze ideeën. Ze hebben ons feedback gegeven over hoe we ons plan het beste kunnen uitwerken. Hier gaan we de komende maand mee aan de slag. Uiteindelijk moeten we de structuurvisie en de uitgewerkte plannen gaan presenteren voor alle betrokken partijen in het gemeentehuis. Het beste idee wordt misschien ooit echt uitgewerkt. Dan is de Kanaalzone misschien niet meer zo saai!”

 

Reacties