Staatssecretaris wil meedenken over korte termijn oplossing TUF Recycling

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In een brief aan het College van B & W geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan dat zij graag meedenkt over een korte termijn oplossing voor de situatie bij TUF Recycling in Dongen. Het College is hierover in structureel overleg met het ministerie.

Daarmee reageert de staatssecretaris op een brandbrief die aan haar werd gestuurd door de gemeenteraad van Dongen. In de brief riep de gemeenteraad alle partijen in de Tweede Kamer op om in debat te gaan over een structurele oplossing voor de recycling van versleten kunstgrasmatten. In haar antwoord geeft de staatssecretaris aan dat zij de zorgen van de raad over de problematiek deelt. Volgens van Veldhoven is het inderdaad zo dat de continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven financiële risico’s voor overheden met zich meebrengen. ‘Faillissementen kunnen immers leiden tot achterblijvend afval waarvan de opruimkosten financieel niet gedekt zijn. Dit probleem heeft mijn aandacht’’.

“Momenteel neemt het IPO (Inter Provinciaal Overleg) het voortouw voor een inventarisatie van de kosten die gemeenten, provincies en waterschappen de afgelopen 10 jaar hebben moeten maken voor het opruimen van terreinen van failliete bedrijven, inclusief afvalverwerkende bedrijven” aldus de staatssecretaris ind e brief. De resultaten van dit onderzoek zijn nog dit jaar bekend. Van Veldhoven wil dan gaan bekijken hoe kan worden voorkomen dat overheden  voor de opruimkosten van failliete bedrijven opdraaien.

Ook gaat het ministerie onderzoek laten doen naar de verwerking van Nederlands kunstgras, knelpunten en mogelijke maatregelen om de continuïteit van de verwerking op de lange termijn te waarborgen. Dit om continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven te voorkomen

 

Reactie College
In een eerste reactie op de brief zegt burgemeester Marina Starmans namens het College: ,,Het is een duidelijke brief. De brief maakt duidelijk dat de staatssecretaris het signaal van de gemeente Dongen serieus neemt. De brief maakt ook duidelijk dat de staatssecretaris de problematiek wil doorgronden en daarom dubbel onderzoek laat doen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van beide onderzoeken en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. We hebben al een structureel contact met het ministerie en we zullen dat zeker blijven houden, zoals de staatssecretaris ook aangeeft. Dat is belangrijk in relatie tot de vervolgstappen.”

Reacties