Gebrek aan communicatie: onrust in buurt over nieuwe bestemming Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Bij omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux is grote onrust ontstaan over de onzekerheid over de nieuwe bestemming. Buurtbewoners zagen de afgelopen weken verschillende bouwactiviteiten in en rondom het Broederhuis; omdat er noch van de kant van Leystromen, de eigenaar van het pand, noch van de gemeente enige vorm van communicatie was, nam de onrust alleen maar toe. Ook de wijkraad West I was niet op de hoogte.

Door: Bernadette Klerx

Huisvesting arbeidsmigranten
Pas nadat buurtbewoners bij verantwoordelijk wethouder Bea van Beers aan de bel trokken, kwam er schot in de zaak. Vandaag heeft Leystromen in een brief aan omwonenden uitleg gegeven over de activiteiten. Leystromen geeft aan dat het Broederhuis per 1 november is verhuurd (aan Bouwvast BV, BK). Die verhuurder wil er arbeidsmigranten in huisvesten. Leystromen geeft ook aan dat het leegstandbeheer van het gebouw per 1 november is overgredragen aan E&A, een uitzendbureau voor Poolse flexwerkers. In haar brief zegt Leystromen dat ‘binnenkort 10 tijdelijke nieuwe bewoners als anti-kraakbewoners in Glorieux gaan wonen. Als voorbereiding daarop worden nu aanpassingen in het gebouw gedaan. De nieuwe bewoners kunnen daarna veilig en goed wonen’, aldus Leystromen.

Leystromen geeft nog wel aan dat de huisvesting van arbeidsmigranten alleen kan met toestemming van de gemeente. Het College moet daar nog een besluit over nemen. Wethouder Van Beers heeft al laten weten dat ze daarvoor in overleg zal gaan met de buurt.

Nog geen collegebesluit
Inmiddels heeft de wethouder gisteren een gesprek gehad met Leystromen, Bouwvast en E&A, de drie betrokken partijen. Maar ‘het verzoek ( voor de huisvesting van arbeidsmigranten) is niet inhoudelijk besproken’, laat de wethouder in een mail aan verontruste bewoners weten. ‘In het gesprek is alle aandacht uitgegaan naar de signalen die ik van verontruste buurtbewoners heb ontvangen. Ik heb aan de partijen meegegeven dat het college eerst wil horen wat onze inwoners vinden van het plan. Als gemeente hebben we in het verleden rondom de mogelijke huisvesting van statushouders geïnvesteerd in goede contacten met de buurt. Dat verwachten wij nu ook van de initiatiefnemers. Ik vind het vervelend dat er in de buurt onrust is ontstaan en dat de indruk is gewekt dat er al een collegebesluit genomen zou zijn’, laat Van Beers weten.

Ze heeft leden van de voormalige meedenkgroep uitgenodigd voor een gesprek. Dat vindt volgende week dinsdag plaats. De meedenkgroep is een aantal jaren geleden in het leven geroepen toen er ook grote onrust ontstond over de huisvesting van statushouders in Glorieux. Ook toen zorgde een gebrek aan communicatie vooraf voor exta onrust. Omwonenden voelden zich overvallen door de plannen. Dat lijkt ook nu weer het geval te zijn.

Reacties

article
101885
Bij omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux is grote onrust ontstaan over de onzekerheid over
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181106/gebrek-aan-communicatie-onrust-buurt-nieuwe-bestemming-glorieux/
2018-11-06T19:16:24+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/06191609/glorieuxnieuw.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws