Begroting 2019: zorgen over financiële situatie gemeente

Foto: CC0 Creative Commons

De financiële situatie van de gemeente Dongen is zorgelijk. Daar waren alle politieke partijen het donderdag tijdens de behandeling van de begroting voor 2019 over eens. Maar over de manier waarop hiermee moet worden omgegaan, liepen de meningen wel uiteen.

Door: Bernadette Klerx

Zo drong het CDA aan op een Plan van Aanpak . ‘Breng de financiële risico’s in kaart en kijk dan nog eens goed naar de investeringen voor de komende periode. Doorgaan op de ingeslagen weg met alle financiële risico’s is onverstandig, zo waarschuwde fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam. Maar haar smeekbede vond bij PvdA, VVD en Volkspartij Dongen geen gehoor. Deze partijen waren zeker wel bezorgd over de schuldenlast van de gemeente, maar zagen nog niet direct problemen.
Investeringen niet remmen

‘Wij willen de investeringen niet remmen, maar we moeten hier wel verstandig mee omgaan. Wat ons betreft geeft de begroting een heldere kijk op de mogelijkheden en kansen voor Dongen. Wij zien 2019 niet met een roze bril, maar wel met een reëel vizier tegemoet’, sprak Denise Kunst optimistisch. ‘Natuurlijk willen wij de Colleges na deze bestuursperiode niet opzadelen met een gigantische schuld. En daarom moeten we bij iedere investering kritisch kijken naar het nut en de noodzaak, maar dat deden we altijd al. Dat is niks nieuws’.

Blijven bouwen aan Dongen
VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit. ‘Voor de komende vier jaar is de financiële dekking rond. Maar als de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, zijn wij natuurlijk altijd bereid andere keuzes te maken. En we moeten zeker kijken naar de jaren na 2022. Dongen heeft de nodige ambities en die moeten we op een verantwoorde wijze aanpakken.‘  We staan voor veel grote investeringen en nog veel onzekere factoren voor de toekomst, maar de PvdA kijkt met realisme naar deze begroting en we willen zeker blijven bouwen aan Dongen’, zo liet ook Tonny Dijck van de PvdA weten.
Het CDA, D66 en de Ouderenpartij zagen het toch allemaal wat minder rooskleurig in.

Begroting mist financieel realisme
‘Een goede financiële meerjarenbegroting is essentieel om Dongen zelfstandig te laten blijven. Er zijn maar liefst 10 risico’s in beeld zonder dat hiervoor financiële onderbouwing is. Deze begroting mist financieel realisme op de lange termijn. Het TUF dossier, de extreme uitgaven bij de Jeugdzorg, zo maar een paar zaken die ons in financiële problemen kunnen brengen. Het gaat niet goed met de gemeente Dongen: de schulden lopen op en de kredietwaardigheid neemt af’, zo constateerde Annemarie van Eenennaam van het CDA.

Spelen met vuur
‘Als je de ogen sluit voor mogelijk grote uitgaven, die op dit moment nauwelijks worden erkend, hoe kun je dan spreken van ‘zorgen voor een solide financiële huishouding’, zo sprak Jan Kennekens van de Ouderenpartij zijn verontwaardiging uit. Hij doelde daarmee op TUF. ‘Dit probleem is er nog niet, maar je kunt er niet de ogen voor sluiten want volgens ons speel je dan met vuur. We zullen ambities moeten bijstellen en grote uitgaven op ‘NO GO’ moeten zetten, zodat we niet de burger het probleem op laten lossen door een verhoging van de OZB. Die ligt nu al 0,2 procent boven het landelijk gemiddelde’zo voegde hij er fijntjes aan toe. ‘Voor dergelijke grote uitgaven loopt de Ouderenpartij niet warm, want wij willen ons nageslacht niet opzadelen met torenhoge schulden ‘.

Zwaar weer
En ook D66 was ronduit somber gestemd. “Het schip Dongen verkeert in zwaar weer. En er zijn nog geen keuzes gemaakt om het tij te keren’, stelde Joeri de Jong vast. ‘De reserves zijn het afgelopen jaar al flink aangesproken en ook in de begroting voor 2019 wordt al ingeteerd. Hadden we bij de begrotng 2018 nog een reserve van 10,1 miljoen, het ziet ernaar uit dat we 2019 beginnen met een reserve van 7,4 miljoen. En volgens ons zijn een aantal risico’s te laag ingeschat. Voor TUF is bijvoorbeeld geen geldbedrag opgenomen’.

Uitdaging: Dongen financieel gezond houden
Wethouder René Jansen van Financiën deelde de zorgen van de raad, maar een Plan van Aanpak, dat vond hij op dit moment een beetje te voorbarig. ‘De begroting voor 2019 eindigt in zwarte cijfers. De financiële buffer die we hebben, is hard nodig om in de toekomst zwarte cijfers te blijven schrijven en dat gaan we goed doordacht en weloverwogen aanpakken. Daarvoor is visie nodig. Onze grote uitdaging is hoe we Dongen op de lange termijn financieel gezond houden. Het komend half jaar gaan we veel aandacht besteden aan inzicht in onze financiën en daaraan koppelen we dan een Plan van Aanpak. Maar mocht het zo zijn dat ons weerstandsvermogen al eerder in een kritische zone komt, dan gaan we natuurlijk eerder ingrijpen’.

 

Reacties

article
101748
De financiële situatie van de gemeente Dongen is zorgelijk. Daar waren alle politieke partijen het
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181102/begroting-2019-zorgen-financiele-situatie-gemeente/
2018-11-02T09:04:34+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/02090423/geldkistjegroot.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws