Spaar Duiventoren en het Blik naar Raad van State

Foto:

De ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft maandagavond unaniem besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de plannen voor de N629. Daarnaast zal er bij de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout worden aangedrongen op het oplossen van de knelpunten op de bestaande weg. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben hierover een motie aangenomen.

Op de ledenvergadering werd de beroepsprocedure uitgebreid toegelicht door juridisch adviseur Jasper van Ginneken. Hij gaat de procedure voeren en ziet goede kansen. Eerder schreef van Ginneken al een ‘legal opinion’ aan Provinciale Staten waarin hij sprak van een aan alle kanten rammelende procedure. Van Ginneken:”De eerste vraag is of de provincie wel het bevoegd gezag is. Het gaat hier om een lokale verbinding tussen Oosterhout en Dongen. Er is geen enkele noodzaak voor de provincie om zich hiermee te bemoeien. Ook wordt de wet natuurbescherming aan de laars gelapt. En er wordt geen rekening gehouden met aangrenzende problemen op de Steenstraat en bij AVRI. Het plangebied is met andere woorden te klein. Zo zijn er vele gronden om dit besluit in het belang van het behoud van onze natuur aan te vechten. Het kan zelfs zo zijn dat twistpunten daarna nog voorgelegd moeten worden aan het Europese Hof”, zo hield van Ginneken zijn gehoor voor. “Het beroepschrift moet voor 22 november 2018 worden ingediend. Tegelijk wordt er een schorsingsverzoek bij de Raad van State ingediend. Deze beroepsprocedure kan jaren duren en we willen niet dat de provincie ons dan opnieuw voor het blok zet door allerlei voorbereidingsmaatregelen al uit te voeren. Het voorstel om beroep in te dienen kreeg de unanieme steun van de ledenvergadering.”

Overlast Heistraat snel aanpakken
Aan het begin van de vergadering keek voorzitter René Roovers terug op de afgelopen periode. “We zijn van ver moeten komen”, zo hield hij de vergadering voor. “Van het begin af aan is het plan voor de Bundeling Noord door de provincie en gemeenten als een voldongen feit gepresenteerd. Het argument dat we het meest hebben gehoord was, er moet onderhand eens iets gebeuren. Dat is geen goede basis voor een besluit. Het eerste advies van de gemeenteraden is zelfs genomen zonder dat de Milieu Effect Rapportage die de gevolgen voor de natuur beschrijft, openbaar was. Tot op heden is er geen openheid gegeven over de financiële consequenties.”

“Jammer dat op provinciaal niveau de coalitie partners D66 en SP bij de definitieve besluitvorming op 28 september hun rug niet recht hebben gehouden.” vervolgt Roovers. “De Bundeling Noord waarbij onze kostbare natuur er aan gaat, kon er zo door gedeputeerde van der Maat met veel politiek geweld worden doorgedrukt. De SP en D66 dienden wel een motie in om de knelpunten op de bestaande weg niet te laten zitten. Die werd aangenomen. Spaar de Duiventoren en het Blik gaat per brief bij de gemeenteraden om opheldering vragen hoe het hier mee staat.”

Reacties

article
101703
De ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft maandagavond unaniem besloten
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181031/spaar-duiventoren-en-blik-naar-raad-state/
2018-10-31T09:13:05+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/31092801/n629nieuw.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws