Winkeliersvereniging nam afscheid van enkele bestuursleden

Foto:

Afgelopen maandag hield de winkeliersvereniging Dongen Promotion haar najaarsvergadering. Het was een rustige vergadering met op de agenda enkele interessante onderwerpen en een bestuurswisseling.

De toehoorders kregen onder meer uitleg over de mogelijkheden om zuiniger om te gaan met energie door Henk van der Weele namens Energie Dongen. Namens de politie werd aandacht besteed aan hoe ondernemers een calamiteiten App zouden kunnen opzetten.

De gemeente Dongen gaf een uiteenzetting over de huidige en toekomstige werkzaamheden rondom het park Vredeoord. Werkzaamheden die rond 2020 gerealiseerd moeten zijn. Een duidelijk beeld werd geschetst over de aanpassingen in het centrum (nu de werkzaamheden aan de Willem Dreeslaan) in combinatie met de aanpak van het Wilhelminaplein, park Vredeoord en de parkeergelegenheden rondom het Looiersplein.

Afscheid bestuursleden
Intern heeft het bestuur van Dongen Promotion (DP) een fikse aderlating moeten laten. Vanuit het bestuur traden een drietal bestuurders af en waren niet herkiesbaar. Voorzitter John Jansen, Paul Biekens en Ellen Elzen stelden hun plaatsen beschikbaar. Daarvoor stelde een persoon, Ron Oerlemans zich verkiesbaar. Binnen het bestuur is al duidelijk dat Bianca Tromp, zoals zijn zelf zegt, voorlopig de honneurs van de voorzitter over gaat nemen. Zij riep op naar de aanwezigen als zijn zich geroepen voelden voor een functie binnen DP, zich aan te melden. Namens de activiteitencommissie lichtte Ingrid Voskuil de opzet van de komende najaarsactie toe.

Nieuwe opzet najaarsactie
Het winkelend publiek ontvangt bij het besteden van meer dan 10 euro een lot waarop een QR-code (barcode) staat. Deze code kan direct ingescand worden in de winkel op de daarvoor speciaal door DP uitgegeven laptop. De persoon in kwestie ziet dan gelijk of hij prijs heeft of niet en waar hij of zij de prijs kan ophalen. Ook is het mogelijk dat er een oproep verschijnt dat betreffende persoon een grote prijs heeft gewonnen en deze op de nieuwjaarsborrel, op 3 januari van DP bij DongenIce, kan komen afhalen. Deze actie loopt alleen bij de leden van DP en start op 19 november en duurt tot 25 december 2018.

Enkele speciale data van DP:
2 december: koopzondag Sinterklaas. (koopzondagenvan11.00 – 16.00 uur)
15 december: Kerstmarkt centrum Dongen.
23 december: koopzondag ivm kerstmis.

2019:
3 januari: nieuwjaarsborrel DP tevens prijsuitreiking najaarsactie.
14 april: DP Jaarmarkt centrum Dongen.

Tekst: Piet Scheepers

Reacties