Provincie geeft groen licht voor nieuwe N629

Foto:

Provinciale Staten hebben in ruime  meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld. Hiermee maakt de povincie ruim baan voor de nieuwe N629.

Met het inpassingsplan van de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een investering van € 29,3 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor (49 stemmen). De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen (6 stemmen). Met de stemming van vrijdag komt een einde aan een proces wat ruim 20 jaar geduurd heeft.

tracé Bundeling Noord
De nieuwe verbinding tussen Oosterhout en Dongen moet de problemen op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid aanpakken. Om een keuze te kunnen maken voor het tracé van de nieuwe N629 zijn vijf mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling Noord. Dit alternatief is verwerkt in het PIP N629. Met name natuurcompensatie en verkeersveiligheid waren onderwerpen in de discussie.

Tegenstand
Rene Roovers, voorzitter van de Vereniging Spaar de Duiventoren en ’t Blik en fel tegenstander van het nieuwe trace, deed voor de vergadering nog een klemmend beroep op  de partijen om niet akkood te gaan met de plannen. “Doe het niet!”, zei Roovers. ,,Met dit rammelende besluit roept u lange procedures bij de rechter over uzelf af.” Ook Bert Brakkee van bijenhoudersgilde St. Ambrosius en Ranko Hamelinck van de Heemkundekring probeerden de stemmers nog op andere gedachten te brengen.

Tegen het plan werden op initiatief van de Vereniging Spaar de Duiventoren en ’t Blik eerder al honderden bezwaren ingediend. De tegenstanders kunnen nu nog naar de Raad van State en kondigden dus, onder meer bij monde van Roovers, ook aan om van die mogelijkheid gebruik te gaan maken. De Raad van State streeft ernaar dit soort zaken binnen één jaar af te ronden. De provincie wacht het oordeel af, alvorens met het werk te beginnen.

Moties
De Staten namen bij het voorstel drie moties aan. Deze moties roepen het college op om het Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden, plannen te maken voor de herinrichting van de Heistraat en onderzoek te doen naar zonnepannelen in het wegdek.

Visualisatie
In een 3-D visualisatie wordt een beeld gegeven van het gehele tracé van de nieuwe N629 in zowel de oude als de nieuwe situatie. De visualisatie is te bekijken op: www.brabant/nl/kaartn629

 

Reacties