Volckaert stap dichterbij fusie

Foto:

De ondernemingsraden en de cliënten-/klantenraden van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben een positief advies uitgebracht over het voornemen tot vergaande samenwerking tussen de drie zorgorganisaties. Dat betekent een nieuwe stap in het fusieproces.

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring maakten in juli bekend de mogelijkheid van een fusie te gaan onderzoeken. De afgelopen maanden hebben de cliënten/klantenraden en ondernemingsraden (cr’s en or’s) van de drie organisaties zich verdiept in de intentieovereenkomst. De or’s en cr’s zijn allemaal positief in hun advies over het voornemen te fuseren. Begin oktober zal een formele intentieovereenkomst worden ondertekend door de drie bestuurders van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring en de raden van toezicht.

Ondertekening
De komende tijd wordt het fusieplan verder uitgewerkt. In de herfstmaanden bezoeken de drie bestuurders Mireille de Wee (De Riethorst Stromenland), Annet Boekelman (Volckaert) en John Moolenschot (Schakelring) gezamenlijk diverse locaties van de drie zorgorganisaties om met medewerkers van gedachten te wisselen over het voornemen tot fusie.
In het vervolgtraject worden de cliënten/klanten, medewerkers en externe stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken. Ook wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Intensieve samenwerking
De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring kennen al een goede vorm van samenwerking. Mensen kunnen bij de drie zorgorganisaties rekenen op goede zorg dicht bij huis. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie.

De drie zorgorganisaties willen zorg kunnen blijven geven in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Door de krachten en financiële middelen te bundelen kunnen de drie organisaties investeren in innovatie en technologische ontwikkelingen. Bij fusie is er meer kennis en expertise in huis en een groter aanbod aan zorgproducten. Zo blijven de drie organisaties gezamenlijk ook een aantrekkelijke werkgever.

Cookieinstellingen