Nieuwe sportvisie: veel ruimte voor inbreng van sporters

Foto: CC0/Creative Commons

‘Zoek aansluiting bij het onderwijs en maatschappelijke instellingen bij de samenstelling van de Sportvisie’. Die boodschap gaf de gemeenteraad wethouder René Jansen van Sportzaken gisteren nadrukkelijk mee.

De nieuwe sportvisie moet in grote lijnen aangeven hoe het sportbeleid de komende vier jaar in Dongen vorm gaat krijgen. Als alles volgens plan verloopt is de Sportvisie voor de zomer van 2019 klaar en kan de gemeenteraad er definitief een klap op geven.

Maar voordat het zo ver is, wil de gemeente in gesprek met een uitgebreid scala aan mensen ‘in het veld’: sportverenigingen, jonge en mindervalide sporters, commerciële sportaanbieders, sporttalenten en maatschappelijke organisaties die bij sport betrokken zijn. Van hen moet de input komen voor de inhoud van de Sportvisie. Om dit ‘participatieproces ’ te begeleiden gaat de gemeente de expertise inkopen van Sportservice Noord-Brabant en dat gaat € 8.500 kosten.

Daarnaast wordt er € 30.000 uitgetrokken voor een ‘ruimtelijke scan’ van alle huidige Dongense sportvoorzieningen en mogelijk nieuwe locaties voor sportvoorzieningen of sportzones. De scan moet onder meer antwoord geven op de vraag of er voldoende sportaccommodaties zijn of dat er op termijn wellicht een overschot is. En waar liggen kansen om sport verder te ontwikkelen en ook ongeorganiseerde sporters die gebruik maken van de openbare ruimte te ondersteunen?

De VVD en het CDA vroegen nog speciaal aandacht voor de senioren. ‘Ouderen zijn over het algemeen relatief gezond en fit. Wij zouden voor hen graag wat voorzieningen in de openbare ruimte willen realiseren’, zei VVD-raadslid Perry Wens. En CDA-woordvoerder André Vonk had daar al meteen een concreet voorstel voor: een beweegtuin voor senioren.

Volgens wethouder Jansen komen alle groepen aan bod. ‘In het Bestuursakkoord hebben we als uitgangspunt opgenomen dat de sportvisie op een interactieve manier wordt opgesteld en ingaat op sport voor iedereen, van jong tot oud, valide en minder valide. We hebben daarin ook vastgelegd dat we crossverbanden gaan leggen met de onderwijsvisie en het sociaal domein’.

Door: Bernadette Klerx

Reacties