Ex-raadslid Rob Huijben legt bekentenis af en krijgt werkstaf

Foto: Jan Stads

Voormalig CDA-raadslid Rob Huijben moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren wegens het doen van valse aangiftes. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een bekentenis afgelegd. De zaak is buiten de rechter om geschikt.

Begin dit jaar maakte het OM bekend dat het toenmalig raadslid zou worden vervolgd omdat hij de aangiftes zou hebben verzonnen. Het CDA vroeg Huijben daarop om de partij te verlaten. Huijben ging zelfstandig verder met een nieuwe partij onder de naam  PRO Dongen maar werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet herkozen.

Huijben zou als CDA raadslid in 2016 naar eigen zeggen meerdere malen zijn bedreigd en o.a. in mei en september 2016 meerdere dreigbrieven hebben ontvangen. Daaropvolgend politieonderzoek resulteerde volgens het OM echter in verdenking dat de meldingen vals waren.

Reactie burgemeester Marina Starmans
Burgemeester Marina Starmans heeft kennis genomen van de bekentenis. In een reactie meldt zij: “Na lange tijd is er nu duidelijkheid in deze zaak. Het is goed om te horen dat er in Dongen nooit sprake is geweest van bedreiging van iemand die zich inzet voor de samenleving en het openbaar bestuur. Als burgemeester hecht ik daar grote waarde aan. Het is niet goed dat politie en openbaar ministerie veel tijd en energie hebben moeten steken in een zaak die achteraf gezien helemaal geen zaak was. Dat is ten koste gegaan van onderzoek in andere dossiers waar mensen de hulp van politie en OM goed hadden kunnen gebruiken. Dat is betreurenswaardig. Ik hoop dat meneer Huijben goed gebruik maakt van de professionele hulp die hij nu krijgt aangeboden. Hij is jong en het is belangrijk dat hij gaat bouwen aan een toekomst zonder ernstige incidenten, zowel voor hemzelf als voor zijn omgeving. Door te bekennen dat hij een valse aangifte heeft gedaan, heeft hij een belangrijke eerste stap gezet. Ik wens hem alle kracht toe bij het vervolg.’’

 

Reacties