Pedagogisch medewerkers kinderdagopvang behalen certificaat

Foto: Edwin Wiekens/Pix4Profs

Maandagavond ontvingen circa 56 pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Petito’s, stichting KID, de Toverdroom, de Hummelhoeve en de Tovertuin uit handen van wethouder Bea van Beers een certificaat voor het behaalde taalniveau 3F. Hiermee wordt voldaan aan het pas per 1 augustus 2019 wettelijk vereiste taalniveau van pedagogisch medewerkers.

Aanleiding
Een goede opbrengst van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) programma’s hangt in grote mate samen met de kwaliteit van pedagogisch medewerkers die deze programma’s uitvoeren. De landelijke overheid wil de opbrengsten van VVE vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en daarmee van het aanbod verder te versterken. Pedagogisch medewerkers die als beroepskracht voorschoolse educatie willen werken, moeten aantoonbaar het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheersen. Hierdoor zijn beroepskrachten beter in staat om aan kinderen met een (risico op) taalachterstand een rijke taalomgeving te bieden en hen beter te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Concreet houdt dit de verplichting in dat ten minste niveau 3F voor beroepskrachten voorschoolse educatie op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen moet zijn behaald.

Dongen
In Dongen is er voor gekozen om niet alleen de VVE beroepskrachten maar alle pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderdagopvang de kans te bieden om deel te nemen aan de toetsen en waar nodig bijscholing te volgen. Alle Dongense aanbieders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en bijna alle deelnemers hebben de toets nu met een goed resultaat afgelegd.

Reacties

article
96634
Maandagavond ontvingen circa 56 pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Petito’s, stichting KID, de Toverdroom, de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20180612/pedagogisch-medewerkers-kinderdagopvang-behalen-certificaat/
2018-06-12T10:47:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/06/12104653/taal.jpg
Nieuws