Optreedlocatie park Vredeoord komt in het najaar

Foto:

Park Vredeoord in Dongen krijgt in het najaar een vaste optreedlocatie voor kleinschalige optredens. De optreedlocatie, voorzien van een verwijderbare overkapping, komt achter de terrassen van De Cammeleur en Brasserie Winkk. Er is een programmacommissie samengesteld voor het organiseren van zo’n 10 tot 15 activiteiten per jaar.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2017 nam de gemeenteraad een motie aan die het belang van een optreedlocatie in het park benadrukt. Het afgelopen jaar is met een werkgroep bedacht hoe de optreedlocatie het best tot zijn recht zou komen. Vertegenwoordigers van culturele organisaties en Stichting Parkplezier, die zich al langere tijd sterk maakt voor een podium in het park, hebben uitgangspunten opgesteld voor de verschijningsvorm en de activiteiten die hier kunnen worden georganiseerd.

Locatie en vorm
Bij het zoeken naar een geschikte locatie is gekeken hoe de optreedlocatie het park en de omgeving kan verbinden en bewoners en bezoekers kan uitnodigen tot genieten en beleven. Er is een centrale plek gevonden, zichtbaar vanuit De Cammeleur, het entreegebied aan de Hoge Ham, het terras van Winkk en het park.

Om de naastgelegen oude Amerikaanse eik te behouden, wordt de optreedlocatie uitgevoerd met een waterdoorlatende vlonderconstructie. Daardoor worden de wortels van de boom niet beschadigd. De optreedlocatie krijgt een ronde vorm en een verwijderbare doekoverspanning, passend in de sfeer en ambiance van het park. Deze overspanning wordt na ieder optreden verwijderd.

Functie
De optreedlocatie is bedoeld voor kleinschalige optredens variƫrend van voordrachten en lezingen, toneel en cabaret tot muziekuitvoeringen. Het moet een plek worden waar mensen samen komen, ontspannen en inspiratie op doen. Een locatie waar talenten en organisaties zich kunnen presenteren aan bezoekers van het park of de aangrenzende terrassen. Daarmee levert de optreedlocatie een bijdrage aan de ambitie om van park Vredeoord een aantrekkelijke ontmoetingsplaats te maken.

Programmacommissie
Een programmacommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting DonckHuys, het KunstPodium, Koninklijke muziekvereniging Dongen en het onderwijs, is samengesteld voor het organiseren van 10 tot 15 optredens per jaar. Deze commissie gaat op basis van een proef te werk en kan onder voorwaarden kleinschalige evenementen zonder vergunning laten plaats hebben. Met de programmacommissie zijn – uit oogpunt van veiligheid, openbare orde en leefbaarheid – afspraken gemaakt over het gebruik van de optreedlocatie (tijden, geluid), de wijze van aanmelden en organiseren, het informeren van de omgeving en de te houden activiteiten. In het najaar is de optreedlocatie beschikbaar voor de eerste activiteiten.

Reacties

article
96543
Park Vredeoord in Dongen krijgt in het najaar een vaste optreedlocatie voor kleinschalige optredens. De
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20180607/optreedlocatie-park-vredeoord-komt-najaar/
2018-06-07T21:00:14+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/06/07210007/optreedlocatie.jpg
Nieuws