Besluit N629 pas na zomervakantie

Foto:

De behandeling van de plannen voor de Heistraat – het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N629 – in Provinciale Staten die was voorzien in juni wordt uitgesteld tot na de vakantie. De aanleiding is dat er nader advies gevraagd moest worden aan de Commissie m.e.r.. Deze commissie beoordeelt of er voldoende is gekeken naar de belangen van de natuur.

In haar voorlopige advies van 19 april had de Commissie m.e.r veel vragen en kritiek op de Milieu Effectrapportage van de provincie. Volgens de commissie schoot het MER op belangrijke punten te kort. De provincie heeft nu in een reactie hierop een aan-vulling op het MER voorgelegd aan de commissie. Het definitieve advies wordt pas na 11 juni verwacht. Een en ander betekent dat behandeling van de plannen in de Provinciale Staten pas na de zomervakantie plaats kan vinden.

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is blij met dit uitstel. Voorzitter René Roovers: “De kritiek van de Commissie m.e.r. was mede gebaseerd op het groot aantal ingediende zienswij-zen waaronder die van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, de BMF en Milieuvereni-ging Oosterhout. We zijn blij dat onze kritiek dat er voorbij gegaan is aan de belangen van de natuur door de commissie m.e.r serieus genomen is. Dit biedt een kans voor de natuur en leefbaarheid. Hierdoor krijgen we meer tijd om de definitieve reactienota en inpassingsplan te bestuderen en om overleg te plannen met de fracties in Provinciale Staten en kunnen we ook onze leden daarbij betrekken. Daarbij kan het nieuwe rapport van de TU Delft dat op 15 juni uitkomt in de besluitvor-ming betrokken worden. We denken dat daarin nieuwe feiten over de te verwachten verkeersstromen naar voren komen. Uiteindelijk moet er een beter plan uit de bus rollen. We willen tenslotte allemaal een goede oplossing voor de verkeersproblemen op de Heistraat maar wel een oplossing die niet ten koste gaat van de natuur’. De Vereniging Spaar de Duiventoren heeft intussen in een brief gevraagd om extra overleg met Provinciale Staten om een en ander toe te lichten.”

 

Reacties

article
96218
De behandeling van de plannen voor de Heistraat – het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N629 –
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20180518/besluit-n629-zomervakantie/
2018-05-18T14:17:50+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/02/20201912/n629visual.jpg
Nieuws