Volkspartij Dongen, PvdA en VVD gaan weer samen regeren

Foto:

Volkspartij Dongen, PvdA en VVD gaan opnieuw samen een coalitie vormen. Dat is de uitkomst van de gesprekken die de informateurs Joost van Huijgevoort en Yvo Kortmann de afgelopen weken met alle raadsfracties hebben gevoerd.

Een coalitie tussen deze drie partijen schatten de informateurs als ‘het meest kansrijk’ in. Dat betekent dat de samenwerking van de afgelopen vier jaar voortgezet wordt. Maar dan wel met twee nieuwe gezichten\: Rolf Vullings wordt de wethouder voor de VVD en René Jansen voor de Volkspartij Dongen; de PvdA heeft huidig wethouder Bea van Beers weer naar voren geschoven. Het CDA, D66 en de Ouderenpartij voor Dongen, samen goed voor 8 van de 21 zetels, gaan de oppositie vormen.

Uit de gesprekken werd al snel duidelijk dat een eventuele vierde wethouder niet aan de orde was. Geen enkele partij was hier voorstander van. De Ouderenpartij voor Dongen had al aangeven liever nog niet deel te nemen aan een coalitie, alleen in ‘uiterste nood’. Die partij is verder ook niet meegenomen bij de mogelijke vorming van een coalitie.

CDA en D66: problemen met overzicht standpunten
In een extra raadsvergadering gisteren deden de informateurs omstandig en gedetailleerd verslag van hun werkzaamheden en de overwegingen die geleid hebben tot de aanbeveling van de hernieuwde samenwerking tussen PvdA, VVD en Volkspartij Dongen. De raad had geen problemen met de mondelinge uiteenzetting van de heren informateurs, maar het instemmen met de schriftelijke variant daarvan lag voor het CDA en D66 een stuk moeilijker. Beide partijen hadden grote moeite met de schriftelijke verslaglegging van het ‘overzicht van standpunten’dat bij het informatieverslag was gevoegd. Daarin hebben de informateurs in hun eigen bewoordingen heel beknopt weergegeven hoe de partijen denken over onderwerpen die in de komende raadsperiode gaan spelen en wat de overeenkomsten zijn.

Niet correct weergegeven
CDA-fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam: ‘ De partijen hebben deze punten ingebracht als mogelijk bespreekpunt voor een coalitie en hier worden ze nu gepresenteerd als definitieve mening van een partij. Als we dit straks vast gaan stellen, kan daarmee een verkeerde indruk worden gewekt. Ik kan zo drie of vier punten noemen, die wij ingebracht hebbe en niet correct zijn weergeven’.  En ook Marieke Schouten van D66 was niet echt blij met deze werkwijze. ‘De conclusies die getrokken worden zijn de woorden van de informateurs en daar hebben wij niet meer over kunnen spreken. Hiermee kan een verkeerde indruk gewekt worden.’

Betreurenswaardig
Beide partijen wilden dan ook bij amendement afdwingen dat dit onderdeel uit het verslag zou worden gehaald. ‘Het is betreurenswaardig dit we dit met een amendement moeten doen, maar ik zie geen andere mogelijkheid’, zo concludeerde Annemarie van Eenennaam. Voor de PvdA, VVD en Volkspartij Dongen ging dit allemaal veel te ver. ‘Wij herkennen ons prima in de weergave van de standpunten’, zei VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans. En ook Denise Kunst van de Volkspartij Dongen zag alleen maar voordelen. ‘Het standpuntenoverzicht geeft juist een helder en overzichtelijk beeld. Het is heel transparant en dat vinden wij belangrijk’.

Grimmig
Daarop ontspon zich een discussie die langzaam maar zeker een grimmig randje kreeg. Voor informateur Yvo Kortmann aanleiding om in te grijpen. ‘Er wordt hier nu een politieke discussie gevoerd die helemaal niet nodig is. Het verslag over de standpunten, dat zijn inderdaad onze woorden . U heeft niet bang te zijn dat u daar later op vastgepind wordt’.

Breekpunten
Kortmann en Van Huijgevoort gaan nu verder met de formatiegesprekken. Die beginnen morgen, vrijdag 13 april, al. Volgens de informateurs kunnen onderwijs, de visie op de gemeentelijke financiën en de voorkeuren voor de verdeling van de portefeuilles de grootste struikelblokken vormen bij deze gesprekken. ‘Wij signaleren een aantal zwaarwegende punten die tot breekpunten in de formatie kunnen leiden. Alle drie de partijen moeten daarbij uitdrukkelijk de wil tonen om ‘water bij de wijn te doen. Wij denken dat die bereidheid er is’. Mochten die gesprekken alsnog spaak lopen, dan is samenwerking tussen Volkspartij Dongen, PvdA en D66 de tweede optie die de informateurs voorstellen. Maar de kans dat het zo ver komt, is klein.

Door: Bernadette Klerx

Reacties