Heilig Hartschool 100 jaar jong

Foto:

Op 1 april was het precies 100 jaar geleden dat de Heilig Hartschool in de Hoge Ham voor het eerst haar deuren opende. Natuurlijk wordt dit bijzondere jubileum gevierd. Vanochtend was er alvast een voorproefje op de feestweek later dit schooljaar.

De Heilig Hartschool werd opgericht door de Zusters Franciscanessen. Bij de feestelijkheden van vanochtend waren enkele zusters aanwezig die nog les gegeven hebben op de school. Ook burgemeester Marina Starmans,  onderwijswethouder Bea van Beers en Initia directeur Max Verhoeven waren getuige van de vrolijke opening van het jubileum.

Er werden enkele liedjes gezongen (waaronder natuurlijk het bekende ‘Hallo allemaal’) en dansjes uitgevoerd. Alle leerlingen van de school waren in een nieuw oranje t-shirt gestoken met daarop het logo van de school, een feestelijk gezicht. Met het oplaten van  luchtballonnen, onder leiding van de burgemeester , die daarbij geholpen werd oor de oudste én de jongste leering van de Heilig Hartschool en het smullen van een heerlijke cupcake gaven de kinderen een kleurrijk en feestelijk slot aan deze eerste jubileumactiviteit.

In juni gaan de leerlingen van de Heilig Hartschool een hele week feesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school. Op het programma staan dan een cultuurdag, een sportdag, een feestelijke schoolreis en een dag vol workshops. Om tijdens deze week wat extra’s te kunnen doen is er vandaag ook een sponsorloop gehouden in de buurt van de school.

Het programma van de feestweek van 25-26-27-28 juni

Maandag
Schoolontbijt voor alle kinderen.

In de middag is er een opa/oma activiteit door de gehele school.

Dinsdag
Dag vol met workshops voor alle kinderen. Er is een enquête gehouden onder de kinderen van groep 5 t/m 8 waarin ze konden aangegeven wat voor workshops men graag zou willen doen. De stuurgroep is nu bezig om zoveel mogelijk wensen te regelen voor deze dinsdag

Woensdag
Speciale Sportdag: dit gaat een bijzondere sportdag worden, geen kopie van andere jaren.

Donderdag
Schoolreis.

Verrassing, ook bij de schoolreis wordt er aan iets speciaals gedacht maar natuurlijk blijft dat nog een verrassing.

Vrijdag wordt een vrije dag!!!!!!!!!

Een stukje geschiedenis
De zusters Franciscanessen hebben zich begin 1800 in Dongen gevestigd en zich sindsdien bezig gehouden met onderwijs. Aanvankelijk stichtten zij een meisjespensionaat, maar aan het eind van de 19e eeuw werd ook onderwijs op een dorpsschool door hen verzorgd. Omdat er in het begin van de 20e eeuw een stijgende behoefte was aan lager onderwijs aan de gewone burger werd er door de zusters Franciscanessen besloten om een school aan de Hoge Ham te bouwen. In 1917 werd gestart met de bouw. Op 1 april 1918 was het eindelijk zover. De school werd ingezegend door Rector van Wees en kreeg de officiële naam Heilig Hartschool.

Op 1 januari 1921 trad er een nieuwe onderwijswet in werking, waarbij alle vormen van lager onderwijs financieel aan elkaar gelijkgesteld werden. Tot dan toe hadden de zusters de kosten van het onderwijs in Dongen bijna alleen uit eigen middelen moeten betalen. Daar kwam nu verandering in. De gemeente en het rijk gingen nu hun steentje bijdragen.

In de jaren 30 werd er door de zusters Franciscanessen besloten dat er een nieuwe kleuterschool zou komen. De toenmalig kleuterschool aan de Bolkensteeg was te klein geworden. Op 7 mei 1935 werd de school plechtig ingewijd door Deken Batenburg en kreeg de naam Kindje Jezusschool. De kleuterleidsters waren allen zusters van het klooster.

De bezetting van Nederland door de Duitsers ging ook aan de Heilig Hartschool niet ongemerkt voorbij. Omdat de Duitsers alle leslokalen in gebruik namen als slaapplaatsen, moesten de kinderen uitwijken naar andere locaties in de buurt van de school. Zij verbleven met regelmaat in de school in de periode vanaf 3 december 1940 tot 29 oktober 1944. De Duitse soldaten lieten niet alleen een hoop rommel en vernielingen achter, maar ook een aantal prachtige muurschilderingen.

Na de bevrijding volgden nog inkwartieringen door binnenlandse strijdkrachten, Canadese en Poolse troepen. Vanaf 23 augustus 1945 werd de school officieel door de geallieerden weer vrij gegeven en konden de kinderen eindelijk weer gebruik maken van de school.
In 1950 werden er flinke investeringen gedaan in nieuwe inrichting en herstel van beschadigingen, veroorzaakt in de Tweede Wereldoorlog.

Op 1 augustus 1966 mochten er eindelijk jongens onderwijs gaan volgen op de Heilig Hartschool. Het eerste jaar waren het nog maar 3 jongens, voor de meisjes een echte bezienswaardigheid, maar het aantal groeide gestaag in de volgende jaren.
Toen er eenmaal de eerste jongens op school zaten, kwamen er ook mannelijke leerkrachten op school. Daarnaast werd de fenomenen vergaderen en schoolkamp geïntroduceerd.

Tot 1970 was het voor getrouwde vrouwen bij wet verboden in het onderwijs te werken. Na de wetswijziging in 1970 was juffrouw Mia de eerste getrouwde vrouw, die een vaste aanstelling kreeg.

Ten gevolge van de invoering van de wet op het basisonderwijs (1981) zijn de kleuterschool Kindje Jezus en de Heilig Hartschool samengevoegd. In maart 1985 werd begonnen met de verbouwing van de Kindje Jezuskleuterschool. Er werden 2 lokalen en een gemeenschappelijke ruimte aangebouwd.  Op 20 maart 1986 werd de nieuwe basisschool Heilig Hart officieel in gebruik genomen.

Reacties