De nieuwe Cammeleur….een kijkje in het gebouw

De oplevering van de nieuwbouw van De Cammeleur was voorzien op 22 maart 2018, zoals contractueel overeengekomen met aannemer BMV. Het is de aannemer echter  niet gelukt om de zogenoemde directieleveringen (keuken, ICT, theatervoorzieningen, loopbrug e.d.) voorafgaande aan die datum van oplevering in het gebouw in te brengen.

“Dit terwijl BMV er volgens de overeenkomst voor moet zorgen dat een werkend gebouw (inclusief directieleveringen) wordt opgeleverd dat aan alle contractuele eisen voldoet” aldus het College van B & W in een raadsinformatiebrief.

Inmiddels heeft het College van de aannemer het verzoek ontvangen om 1 juni 2018 aan te mogen houden als nieuwe opleverdatum. Het College geeft in een raadsinformatiebrief aan te betreuren dat de aannemer (vooralsnog) niet heeft voldaan aan wat contractueel is afgesproken en dat De Cammeleur niet volgens planning wordt opgeleverd. “Door de vertraging en door de zorg of het gebouw op alle punten voldoet aan de gestelde eisen, doet zich een financieel risico in de vorm van schadeclaims aan het adres van BMV voor.” aldus het College, dat aangeeft dat het in beginsel bereid is  in te stemmen met 1 juni aanstaande als de nieuwe opleverdatum.

Dubbel spoor
Daarbij wordt de komende periode ingezet op een dubbel spoor. BMV krijgt de kans om verder te werken aan het daadwerkelijk opleveren van het gebouw op 1 juni aanstaande en de openstaande punten weg te nemen. Tegelijkertijd kunnen de installateurs met de zogenoemde directieleveringen aan de slag gaan. Het is aan BMV om tegen of op de opleverdatum aan te tonen dat het gebouw voldoet aan alle daaraan gestelde eisen.

“We gaan ervan uit dat nader overleg met BMV ertoe zal leiden, dat wij ons gezamenlijk op dat doel zullen richten. Ingebruikname gebouw De komende periode wordt duidelijk wanneer het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden door de vier partners die participeren in De Cammeleur. Met de vier partners wordt nader bezien wat de komende periode praktisch haalbaar is.”

Opening gebouw
De feestelijke opening van het gebouw, met een speciaal programma voor de inwoners van Dongen, wordt gehouden zaterdag 1 en zondag 2 september. Het opschuiven van de opleverdatum heeft geen invloed op de programmering van het openingsweekeinde. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Inrichting gebouw
De laatste aanbestedingsprocedures voor de inrichting van het gebouw (AV, theaterverlichting, ICT, los meubilair) worden de komende twee weken afgerond. Inrichting buitenruimte Voor de buitenruimte van de Cammeleur is in samenhang met het herinrichtingsplan voor park Vredeoord een visie ontwikkeld, die is vertaald naar een inrichtingsplan. Daarin wordt een uitwerking gegeven aan elementen als versterking van de beleving van het park vanuit zowel de Hoge Ham als De Cammeleur, verbinding van Hoge Ham met het park, terrasfunctie, zoen- en zoefstrook, parkeeraccommodatie (incl. fietsparkeren), terugplaatsing historisch hekwerk en  groenvoorziening

Een kijkje in de Cammeleur
dongen.nieuws.nl nam vandaag een kijkje in het gebouw dat nu dus zijn voltooiing nadert. Donckhuys directeur Jurgen Jansen leidde de pers rond in  de nieuwe Multi Functionele Accommodatie die vooral ruimte en rust uitstraalt. De grote zaal heeft een vlakke vloer en krijgt een uitschuifbare tribune met 252 zitplaatsen. Bij grotere feesten, zoals carnaval, kan de tribune worden ingeschoven waarna er ruimte is voor 1.000 bezoekers. Op de derde verdieping is nog een grote zaal waar voorstellingen kunnen worden gegeven voor een kleine 200 bezoekers. De bibliotheek krijgt ruimte op twee verdiepingen en voor de lessen van het Kunstpodium zijn speciale geluiddichte ruimtes gecreëerd en een spiegelzaal voor de danslessen. Ook  kantoorruimte is ruim aanwezig en kan indien gewenst  gehuurd worden. Datzelfde geldt  voor een groot aantal andere ruimtes waar presentaties, lezingen, workshops en vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Opvallend is  de ruimte voor het Grand Café met 85 zitplaatsen en een prachtig uitzicht op Park Vredeoord. In het Grand Café kan voortaan gedurende de hele dag genoten kan worden van een kop koffie of iets van de kleine kaart.

Bekijk een reportage van fotograaf Jan Stads (Pix4Profs) in de fotoserie bovenaan dit artikel

 

 

 

 

Reacties