Extra VVE-erkende locatie voor peuters in Dongen

Foto:

Sinds 1 maart 2018 mag Peutergroep De Ukke-Pukken zich ook een door de gemeente erkende VVE-locatie noemen. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Een voorschool is een kinderdagverblijf of peutergroep met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE.

Dit betekent dus dat peuters (tussen 2 en 4 jaar) met een mogelijke (taal)achterstand terecht kunnen bij Peutergroep De Ukke-Pukken, gevestigd in een lokaal van basisschool Westerkim. De pedagogisch medewerkers leren om peuters al op jonge leeftijd spelenderwijs en themagericht taal bij te brengen en meteen andere ontwikkelingsgebieden aan te spreken. Zij doen dit middels de methode Uk en Puk, een VVE-erkend programma. Op deze manier worden de kinderen ook beter voorbereid op het basisonderwijs

De peuteropvang is geopend op dinsdag en donderdag vanaf 8:30 uur tot 12:00 uur. Het derde dagdeel, alleen voor kinderen met een VVE-indicatie, is op maandagochtend. De inloop is van 8:45 uur tot 9:00 uur en het ophalen van de peuters is van 11:45 uur tot 12:00 uur. De Ukke-Pukken is voor iedereen en niet alleen voor peuters die het basisonderwijs op de Westerkim gaan volgen.

Wilt u meer informatie of uw peuter aanmelden voor de Ukke-Pukken? Neem dan contact op met Chantal Verhoeven via telefoonnummer 0625226824 of loop tijdens de peuterochtenden even binnen bij de Ukke-Pukken. Het adres is Vermeerstraat 1 in Dongen.

Reacties