Winst voorstanders sleepwet in Dongen

Foto:

Woensdag werd niet alleen gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Er was ook een raadgevend referendum  over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel de sleepwet genoemd.

Deze wet bepaalt:

· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

· hoe het toezicht is geregeld.

In Dongen stemden 9.851 kiesgerechtigden, dat is 49% van het totale aantal van 20.170. Er waren 30 ongeldige en 425 blanco stemmen. Uiteindelijk stemden 5.099 Dongenaren voor en 4.297 Dongenaren tegen de nieuwe wet.

 

Reacties