Aftrap nieuwe coalitie: Volkspartij Dongen kiest voor informatieronde

Foto:

Burgemeester Marina Starmans heeft vanavond (donderdag 22 maart 2018) op het gemeentehuis een afvaardiging ontvangen van de zes politieke partijen die gisteren zijn gekozen in de gemeenteraad van Dongen voor de bestuursperiode 2018-2022.

De bijeenkomst was de aftrap voor een nieuwe bestuursperiode. Volkspartij Dongen, CDA, VVD, PvdA, D66 en Ouderenpartij Dongen kregen van de burgemeester een overdrachtsdocument overhandigd, plus de inspiratiekaart ‘Klaar voor de Start’. Per domein (fysiek, sociaal, maatschappelijk) zijn de belangrijkste landelijke/regionale trends en ontwikkelingen benoemd. Ook zijn vermeld de toekomstige lokale speerpunten voor Dongen op basis van de vijf pijlers uit de toekomstvisie van onze gemeente.

Vormen van nieuwe coalitie
Als grootste partij in de raad (7 zetels) neemt de Volkspartij Dongen het voortouw bij het vormen van een nieuwe coalitie. De partij heeft ervoor gekozen om te beginnen met een informatieronde. De komende dagen wordt een informateur aangesteld.

Opdrachtformulering
De informateur krijgt de opdracht om met een advies te komen voor de vorming van een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.
De voorgestelde coalitie moet het meest kansrijk zijn in de zin dat:

  • De coalitie kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad;
  • De afzonderlijke partners een stabiele partij zijn;
  • Er voldoende vertrouwen tussen de partners onderling is
  • In de verkenning onderzoekt de informateur tenminste:
  • De voorkeuren voor samenwerking van iedere partij;
  • De inhoudelijke bespreekpunten;
  • De inhoudelijke breekpunten;
  • De wethouder kandidaat van de partij (en zijn/haar profiel);
  • Voorkeur voor portefeuilles binnen het college (wens versus eis).

Scenario’s
Gezien de uitslag van de verkiezingen zijn meerdere scenario’s mogelijk voor het vormen van de nieuwe coalitie. De Dongense gemeenteraad telt 21 zetels, dus voor een meerderheid zijn minimaal 11 zetels nodig. PvdA, CDA, VVD en D66 haalden alle drie zetels. De Ouderpartij Dongen twee. Pro Dongen kreeg onvoldoende stemmen van de Dongense kiezer en is buiten de gemeenteraad gevallen.

Reacties