Politieke peiling lokale media: nog veel zwevende kiezers

Foto:

Bijna de helft van de Dongense kiezers weet nog niet op welke partij zij gaat stemmen op 21 maart. Dat blijkt uit een enquête die de gezamenlijke Dongense media afgelopen zaterdag hielden op en rond het Looiersplein.

Van de Dongenaren die geënquêteerd werden gaf een meerderheid aan wel naar de stembus te gaan op 21 maart. Natuurlijk werd ook gevraagd of men al weet op welke partij men gaat stemmen. Iets meer dan de helft van de kiezers heeft daarover al een besluit genomen. Op basis van de verzamelde gegevens lijken er wat verschuivingen op komst in het Dongense politieke landschap.

Bij de peiling van 2014 geleden bleken de lokale media het aardig bij het rechte eind te hebben. Of dat nu weer zo is, wordt natuurlijk afwachten en is onder meer ook deels afhankelijk van de toewijzing van de restzetels die op een ingewikkelde manier berekend worden. Toch zijn er wel enkele trends zichtbaar

Hieronder het resultaat van de peiling van afgelopen zaterdag 10 maart 201
(tussen haakjes het aantal zetels dat vier jaar geleden behaald werd)

VPD 6 zetels (9)
VVD 4 zetels (3)
PvdA 4 zetels (3)
D66 3 zetels (0)
CDA 3 zetels (5)
Ouderenpartij voor Dongen 1 zetel (0)
PRO Dongen 0 tot 1 zetel (0)

De peiling
De Volkspartij Dongen lijkt bij de vorige verkiezingen met 9 zetels de top wel te hebben bereikt en zakt in deze peiling terug naar 6 zetels. Daarmee blijft de VPD overigens nog steeds veruit de grootste partij. De andere coalitiepartijen VVD en PvdA mogen hopen op een lichte groei. In de peiling is de VVD iets groter dan de Partij van de Arbeid maar beide partijen komen in deze peiling uit in de buurt van de 4 zetels.

Nieuwkomer D66 zit deze partijen overigens op de hielen en haalt in deze peiling ook minimaal 3 zetels . Het CDA scoort in de peiling van zaterdag beduidend minder dan vier jaar geleden. De partij blijft (incl. een correctie voor ’s Gravenmoer waar de partij traditioneel de grootste is) steken op 3 zetels in plaats van de huidige vijf. Opvallend en wellicht hoopgevend voor het CDA is dat deze partij vier jaar geleden in de peiling ook beduidend minder scoorde dan bij de daadwerkelijke verkiezingen.

De Ouderenpartij voor Dongen lijkt mede dankzij de goed gekozen naam te kunnen rekenen op minimaal 1 en wellicht zelfs 2 zetels. Dit ondanks het weinig overtuigende optreden van de lijsttrekker tijdens het verkiezingsdebat in het gemeentehuis op 6 maart jl. en het tot op heden ontbreken van een verkiezingsprogramma op de website dongenkiest.nl. PRO Dongen, de partij van Rob Huijben, haalt in deze peiling nog niet voldoende stemmers voor een zetel. Met het grote aantal zwevende kiezers valt er overigens voor alle partijen nog wel wat te halen tijdens de campagne van de laatste tien dagen


Blauwe balk: aantal behaalde zetels 2014
rode balk: resultaat peiling 10 maart 2018

SP
De politieke peiling bracht overigens nog meer verrassende zaken aan het licht. Zo bleek dat een behoorlijk aantal Dongenaren in de veronderstelling is dat de SP ook nog steeds deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Dongen. Daarnaast gaan enkele kiezers er van uit dat ook de PVV in Dongen op de kieslijst staat. .

Bekende politici
In de enquête werd ook nog gevraagd om enkele namen te noemen van politici die men in Dongen kent. De meeste ondervraagden kwamen hierbij voornamelijk met de namen van de wethouders (Piet Panis, Ad van Beek en Bea van Beers). Met enige regelmaat kwamen ook de René Jansen, André Vonk en Eline van Boxtel voorbij. De overige gemeenteraadsleden werden veel minder vaak genoemd.

De politieke enquête 2018 is een samenwerking tussen dongen.nieuws.nl, Weekblad Dongen en dongenhomespot.nl. Er zijn ± 200 Dongenaren in de stemgerechtigde leeftijd geënquêteerd waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met een evenwichtige verdeling tussen diverse leeftijdscategorieën.

Reacties