Whatsapp groepen in de wijk

Foto: Politieteam Langstraat

Roy van de Wiel, wijkagent in Dongen, hield dinsdagavond in het gemeentehuis van Dongen een presentatie over WhatsApp-groepen in de wijk. Deze werd gehouden voor een groep enthousiaste bewoners welke net een groep opgestart hebben, in oprichting zijn of interesse hebben om een groep op te starten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en de verwachte werkwijze werd hierover een uitleg gegeven en vragen beantwoord.

Politieteam Langstraat en de vier gemeenten; Dongen, Gilze & Rijen, Loon op Zand en Waalwijk ondersteunen deze initiatieven van harte en willen daarbij ondersteunen waar nodig en binnen de mogelijkheden. Het voordeel van WhatsApp-groepen in de wijk zijn vele extra oren en ogen. Als een deelnemer een verdachte situatie waarneemt en vervolgens de WhatsApp-groep activeert krijgen alle deelnemers in die groep deze melding. Deze deelnemers kunnen mogelijk extra, aanvullende en waardevolle informatie geven. Dit kan belangrijke informatie voor de politie zijn welke aangestuurd wordt.

Zowel binnen teamgebied Langstraat als landelijk zijn hier al mooie successen mee behaald in de vorm van heterdaad aanhoudingen, voorkomen van strafbare feiten, etc. Een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en wordt niet beheerd of gemonitord door de politie.

Heeft u een WhatsApp-groep maar deze nog niet aangemeld bij de politie of gemeente laat het hen weten. De politie en gemeente willen graag op de hoogte zijn waar er groepen actief zijn en wie de coördinatoren/beheerders zijn. Zo kunnen zij informatie delen, een beroep doen op de extra oren en ogen en groepen aan elkaar verbinden voor een nog groter bereik.

Heeft u een WhatsApp-groep of net in oprichting maar nog geen presentatie gehad met betrekking tot de werkwijze en verwachtingen van een WhatsApp-groep laat het dan ook weten. De politie kan dan een presentatie verzorgen en de werkwijze uitleggen en delen. Wilt u een WhatsApp-groep starten en daar informatie en tips over ontvangen laat het dan ook weten.

Wilt u uw groep testen door middel van een oefening dan wil Politieteam Langstraat bij u ’Boef in de wijk’ houden. Aan de hand van een aantal scenario’s komen waardevolle tip en tops naar boven. Politieteam Langstraat zet dit samen met de coördinator(en) van deze groep op.

U kunt de politie bereiken via [email protected] en [email protected] of via 0900-8844. Uw gemeente kunt u bereiken via de gebruikelijke kanalen.

Reacties