Feestelijke ondertekening intentieverklaring huisvestingsplan Dongense scholen

Foto:

De Dongense onderwijsbestuurders en wethouder Driek van Griensven zijn akkoord met de uitgangspunten en ambities zoals verwoord in het onlangs vastgestelde Plan van aanpak Onderwijshuisvesting 2018. Dat werd donderdagochtend op een feestelijke manier formeel kracht bij gezet tijdens de ondertekening van de intentieovereenkomst.

Naast wethouder van Griensven waren aanwezig dhr. Venema van Stichting Bravoo, dhr. Verhoeven van Stichting Initia, dhr. Wever van Stichting PCPO Midden Brabant en dhr. Hermans van Kwadrant Scholengroep

Van Griensven greep de gelegenheid aan om de aanwezige bestuurders te complimenteren. “U heeft het aangedurfd om over uw eigen schaduw heen te stappen en het bel;ang van de kinderen centraal te stellen. Met dit plan van aanpak geven we een kwaliteitsinjectie aan het onderwijs in Dongen. Er is veel geld mee gemoeid, maar liefst 16 miljoen euro, maar het resultaat zal zijn dat Dongen weer voorop loopt met modern onderwijs in een moderne omgeving.”

Dhr. Wever complementeerde de gemeente in een kort woordje met het feit dat zowel politiek als de gemeente Dongen zelf een positieve rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Plan van aanpak wat nu voorligt. “En daarbij moeten we zeker de inbreng van wethouder Bea van Beers, voor wie wethouder van Griensven nu tijdelijk invalt wegens zwangerschapsverlof,  niet onderschatten. Zij heeft veel werk verricht en verdient alle credits voor het feit dat we met de gezamenlijke besturen tot een dergelijk plan zijn gekomen.”

Met de vandaag ondertekende intentieverklaring aanvaard de gemeente Dongen de investeringen en uitvoeringsplanning nader uit te werken , vertraging te voorkomen en de voortgang in de plannen te waarborgen. Als eerste komt de nieuwbouw van de Sint Agnesschool in Dongen-Vaart een de beurt, op de voet gevolgd door een volledige nieuwbouw voor het Cambreur College. Ook de Heilig Hartschool heeft grootse plannen en de J.J. Anspachschool is aan het onderzoeken wat er moet gebeuren om de school toekomstbestendig te maken. Laatstgenoemde school kampt immers al een tijdje met ruimtegebrek

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen