Het nieuwe sportpark van VV Dongen (met filmimpressie)

Foto: PvH Vastgoed

Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering stemden de leden van vv Dongen dinsdagavond in met een verhuizing naar een nieuw sportpark aan aan de Beljaartlaan. Op bijgaande schets is te zien hoe dat nieuwe sportpark er uit zou kunnen gaan zien. Het sportpark zal worden gerealiseerd door PvH Vastgoed uit Ulvenhout.

Er zijn op de nieuwe locatie zes volwaardige voetbalvelden gepland. Centraal ligt het hoofdveld met daarbij aan een lange zijde het clubgebouw met onder meer kantine, kleedkamers en tribune. Vanzelfsprekend is er aandacht besteed aan de parkeervoorzieningen. De ingang van het complex is voorzien ter hoogte van de rotonde Beljaartlaan-Veenbies.

Voor er daadwerkelijk sprake is van een verhuizing, moet de gemeenteraad instemmen en wordt nog veel onderzoek gedaan en heeft er participatie en samenspraak plaats met omwonenden. Komende weken heeft een aantal belangrijke bijeenkomsten plaats.

Bekijk hier een filmimpressie van het nieuwe sportpark

 

Woensdag 21 juni: Raadsinformatieavond
Woensdag 21 juni is er een informatieavond voor de gemeenteraad. Deze is openbaar. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Locatie: De centrale hal van het gemeentehuis. Op deze avond krijgen de raadsleden presentaties te zien van de drie ontwikkelaars die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan naar een nieuw sportpark voor VV Dongen. Het bestuur van VV Dongen zal een toelichting geven op haar voorkeurskeuze (Beljaartlaan) en de uitkomst van de ALV.

Donderdag 22 juni: Bewonersavond
Informatieavond vooral voor bewoners van De Beljaart, Kloostersticht, Lage Ham, Biezen en Hoge Akker. Aanvang: 20.30 uur, inloop vanaf 20.15 uur. Locatie: De centrale hal van het gemeentehuis. VV Dongen legt uit waarom de Beljaartlaan de voorkeur heeft. De projectontwikkelaar geeft een korte presentatie.

Donderdag 6 en 13 juli: Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 juli en donderdag 13 juli (onder voorbehoud) over dit onderwerp. Aanvang: 20.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Er is mogelijkheid om gebruik te maken van het inspreekrecht, vooraf aanmelden via [email protected]

Vervolg
Komend half jaar moet op basis van inwonerparticipatie en onderzoek (planologisch, financieel, fiscaal, juridisch) de haalbaarheid van de planvorming blijken. De gemeenteraad krijgt begin 2018 een voorstel voorgelegd en neemt een besluit. Daarna heeft nog een bestemmingsplanprocedure plaats met inspraak voor de bewoners.

Reacties

Cookieinstellingen