Democratisch Podium bezorgd over informatie rondom verplaatsing VV Dongen

Foto: Google Earth

Het Democratisch Podium maakt zich zorgen over de informatievoorziening over de haalbaarheidsonderzoeken naar herlocatie van VV Dongen. Raadslid Martin Montens heeft de afgelopen tijd veel vragen en opmerkingen gekregen van mensen uit de omgeving van VV Dongen over die onderzoeken.

Op zich niet zo vreemd, ‘maar wel als het om vragen en opmerkingen gaat die bij mij als gemeenteraadslid nog niets eens bekend zijn. Dat vinden wij zeer merkwaardig’, zo liet Montens weten. ‘Het blijkt nu zo te zijn dat leden, supporters, sponsors en vrienden van VV Dongen meer en beter geïnformeerd zijn dan de gemeenteraad. En wij moeten er straks nog wel over beslissen’, sprak het raadslid verontwaardigd.

Hij vroeg in de gemeenteraadsvergadering dan ook om opheldering aan sportwethouder Piet Panis. ‘Wat gaat u eraan doen om de gemeenteraad voldoende tijd en ruimte te geven om de plannen zonder tijdsdruk te bestuderen en te bespreken’. De besluitvorming over eventuele verplaatsing staat gepland voor 13 juli, de laatste vergadering voor de vakantie. Voor die tijd moet VV Dongen nog een ledenvergadering houden, waarop ze de onderzoeken aan haar leden voorlegt.

De gemeente wacht nu nog op de antwoorden op de aanvullende vragen die zij aan de drie projectontwikkelaars heeft gesteld. De deadline daarvoor is aanstaande maandag. Vervolgens bespreekt de gemeente de uitkomsten met VV Dongen en de Stichting Tennissport. Daarna raadpleegt VV Dongen zijn leden. Dat oordeel telt zwaar mee in de besluitvorming.

Eerder drong de gemeenteraad ook aan op een raadsinformatie-avond, waarop alle onderzoeken uitvoerig worden toegelicht. Dat zegde wethouder Panis toe. De gemeenteraad heeft de onderzoeken inmiddels onder embargo in kunnen zien.Wethouder Panis deelde de zorgen van Montens niet. ‘Wij hebben om aanvullende informatie gevraagd en als die binnen is, delen wij onze bevindingen met VV Dongen. U krijgt de stukken ruimschoots op tijd toegestuurd, zodat we op 13 juli een besluit kunnen nemen.’

Door: Bernadette Klerx

——————————————————————————————————————

Reacties