Huurders, Casade en gemeente Dongen tekenen Prestatieafspraken

Foto: Kim Rompa

Voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Dongen. Over deze en andere zaken hebben de Huurdersbelangenvereniging Dongen, Casade en gemeente Dongen zogeheten ‘Prestatieafspraken’ gemaakt voor de periode 2017-2021. De partijen tekenden die afspraken vandaag. Het is voor het eerst dat ook de huurders hierbij direct betrokken zijn.

De Prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de woonvisie ‘Dongen Woont!’ die op 9 februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aan bod komen thema’s als betaalbaarheid, verduurzaming van woningen en armoedebestrijding.

Beschikbaarheid
Om de beschikbaarheid van de huurwoningen te vergroten levert Casade dit jaar en volgend jaar 109 sociale huurwoningen en -appartementen op in De Beljaart en De Hoogt. Ook worden nadere afspraken gemaakt over de minimaal benodigde omvang van de voorraad betaalbare huurwoningen. De uitkomsten van een regionaal woningbehoefteonderzoek eind dit jaar zijn daartoe leidend.  Renate Boomaars, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Dongen: ‘Er komt overleg over het woonruimtebemiddelingssysteem en de evaluatie daarvan. Doel daarvan is om de doorstroming te bevorderen en de wachttijden te verkorten.’

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de Prestatieafspraken. Casade-directeur Roel van Gurp: ‘Afgesproken is dat Casade de komende 3 jaar circa 40 woningen in West 1 gaat verduurzamen naar label A. Ook bouwen we minimaal 14 energieneutrale woningen in De Beljaart. Bij volgende projecten willen we meer energieneutrale woningen toevoegen.’ Daarnaast brengt Casade tot 2020 4.000 zonnepanelen aan op daken van woningen en kantoorgebouwen binnen haar werkgebied, waaronder ook in Dongen.

Woningaanpassing
Het aanpassen van woningen voor ouderen en mensen met een handicap is een gezamenlijke zorg van gemeente en Casade. Roel van Gurp: ‘We spreken voor de zomer met elkaar af welke organisatie verantwoordelijk is voor welke aanpassing in een huurwoning. Daardoor kunnen we huurders gericht helpen.’

Groeimodel
Wethouder Bea van Beers, verantwoordelijk voor huisvesting, is blij met de Prestatieafspraken: ‘We willen dat alle doelgroepen zich thuis voelen in de gemeente Dongen. Met deze Prestatieafspraken richten we ons specifiek op een goed aanbod van betaalbare, toekomstbestendige huurwoningen, voor jong en oud. Met het tekenen van de Prestatieafspraken verbinden de Huurdersbelangenvereniging, Casade en gemeente Dongen zich aan deze doelstelling. Het is prettig dat de Prestatieafspraken voorzien in een groeimodel. Zo kunnen we bijsturen als ontwikkelingen daar om vragen.”

Reacties