Dongen investeert extra in Mantelzorg

Foto: Flickr

De gemeente Dongen investeert dit jaar €25.000 extra in ContourdeTwern voor de ondersteuning van mantelzorg. Met deze eenmalige projectsubsidie kan ContourdeTwern meer advies en ondersteuning bieden aan het stijgende aantal vragen en verzoeken op het gebied van mantelzorgondersteuning.

“ContourdeTwern voert voor de gemeente Dongen verschillende activiteiten uit op het gebied van mantelzorgondersteuning. Denk aan advies, respijtzorg en mantelzorgavonden. Het afgelopen jaar is gebleken dat er steeds meer vragen en verzoeken binnenkomen op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wij als gemeente Dongen ondersteunen de mantelzorgers graag”, aldus wethouder Piet Panis.
In 2017 wordt het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid herijkt. Vooruitlopend op deze wijziging in beleid is het van belang om gedurende 2017 extra inzet te kunnen plegen op mantelzorgondersteuning.

Aanleiding
Vanuit verschillende hoeken komt het signaal dat de druk op mantelzorgers steeds groter wordt. Sinds 2015 is de gemeente in brede zin verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Deze taak wordt op verschillende wijzen ingevuld: zo zijn er maatwerkvoorzieningen beschikbaar, worden er jaarlijks mantelzorgwaarderingen verstrekt en bovendien worden er verschillende activiteiten uitgevoerd die voor alle inwoners vrij toegankelijk zijn. Het grootste gedeelte van deze taken wordt uitgevoerd door ContourdeTwern. De financiering daarvan is versleuteld in de BCF subsidie. Het laatste jaar blijkt echter dat de vraag naar advies en ondersteuning steeds verder groeit. ContourdeTwern kan haar rol daarin niet goed oppakken en kan inwoners soms niet voldoende ondersteunen.

Kookclub
Ook aan de Kookclub van ContourdeTwern wordt over het jaar 2017 een projectsubsidie toegekend ter hoogte van € 8.409,-. De kookclub is bedoeld voor kwetsbare inwoners van Dongen. De deelnemers komen wekelijks bij elkaar om samen een maaltijd te koken en te nuttigen. Inkopen van de ingrediënten, opruimen en afwassen horen ook bij de activiteit. Deze wekelijkse activiteit geeft een moment van rust en pauze voor de betrokken mantelzorgers. Het is van belang dat deze activiteit over 2017 wordt voortgezet.

Reacties