Dongen verscherpt maatregelen tegen drugshandel- en productie

Foto:

Vanaf eind januari gaat de gemeente Dongen strenger optreden tegen productie van en handel in drugs. Het Damoclesbeleid, dat de gemeente de bevoegdheid geeft om woningen of panden te sluiten, zal worden aangescherpt.

Tot nu toe werd bij het aantreffen van een hennepkwekerij in een woning een waarschuwing gegeven aan de woningeigenaar. In het nieuwe beleid wordt de woning dan al meteen voor drie maanden gesloten. De verjaringstermijn wordt aangepast van 3 jaar naar 5 jaar. Mocht er herhaaldelijk een grote hoeveelheid drugs worden aangetroffen in een horecaonderneming, zal dit leiden tot het intrekken van de horecavergunning.

Burgemeester Starmans geeft uitleg over de verscherpte maatregelen : “ik ben als burgemeester persoonlijk en wettelijk bevoegd om beleidsregels vast te stellen in het kader van de Opiumwet artikel13b. Deze beleidsregels zijn beter bekend als het Damoclesbeleid. Dit beleid geeft mij als burgemeester de mogelijkheid om bedrijfspanden en woningen te sluiten als er in die panden of woningen meer dan een handelshoeveelheid hard- of softdrugs aanwezig is.”

Starmans kent geen pardon voor criminele activiteiten op dit gebied en is vastbesloten datgene te doen wat past en mogelijk is binnen haar bevoegdheden om zo vooral op preventieve wijze misdaden te voorkomen. “Het doel moet daarbij zijn om de risico’s voor de gezondheid van de inwonenden en nadelige effecten op de leefomgeving te voorkomen. Het heeft verder als doel de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen en weer veilig te stellen. Maatregelen in de vorm van woning- of bedrijfspandontruiming en -sluiting zullen zonder pardon worden uitgevoerd als blijkt dat mensen over de schreef gaan na constatering dat er meer dan de toegestane hoeveelheden softdrugs of harddrugs in een al dan niet bewoond pand worden aangetroffen.” aldus burgemeester Starmans.

“Het sluiten van een woning of pand is nadrukkelijk geen strafmaatregel. Drugshandel of -productie in een buurt leidt tot een gevoel van onveiligheid, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor de fysieke veiligheid. Het gevaar voor een brand of ontploffing bij productie van drugs is reëel. Deze bestuursrechtelijke bevoegdheid zal ik toepassen om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen “.

Met dank aan: Piet Eelants/dongenhomespot

Reacties