CDA en Democratisch Podium tegen onderzoek nieuwe locatie VV Dongen

Foto:

Het Democratisch Podium en het CDA hebben tegen het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe locatie voor VV Dongen gestemd. Niet omdat de partijen tegen een eventuele verplaatsing zijn, maar omdat zij zich niet konden vinden in de uitgangspunten die richting moeten geven aan het onderzoek. En over die uitgangspunten moest de gemeenteraad een besluit nemen. De Volkspartij Dongen, VVD, Lijst Breugelmans en PvdA zagen niet zoveel beren op de weg en konden zich prima vinden in de uitgangspunten.

Het CDA had er onder meer grote problemen mee dat het onderzoek zich toespitste op één locatie, namelijk de Noorderlaan. Woordvoerder Rob Huijben wilde dan ook dat dit uitgangspunt geschrapt werd. ‘Door de Noorderlaan te benoemen is er geen sprake meer van een open en en onafhankelijk onderzoek’zo betoogde hij. Ook vond hij dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het onderzoek, omdat de gemeente eigenaar is en blijft van de grond en de velden, ook bij een eventuele nieuwe locatie.

Regie
Hij vond op dat punt Martin Montens van het Democratisch Podium aan zijn zijde. ‘Het kan absoluut niet dat de gemeente geen enkele rol speelt. De gemeente moet juist regisseur zijn bij zo’n groot project.’ Net als het CDA had ook Montens zijn bedenkingen bij de onafhankelijkheid van het onderzoek. ‘Zo’n onderzoek moet gedaan worden door een onafhankelijke partij en niet door een projectontwikkelaar. Dat maakt het allemaal erg schimmig’. Montens vond het verder ook onverteerbaar dat een van de uitgangspunten regelrecht indruist tegen de afspraken die vastliggen in de Sportnota. ‘In de uitgangspunten staat dat de eigendomssituatie voor VV Dongen dezelfde blijft, namelijk verzelfstandigd. In de Sportnota staat dat de gemeente alle buitensportaccommodaties in 2016 geprivatiseerd wil hebben. Dat was nu dus een logische stap geweest. Andere Dongense verenigingen hebben ook al moeten privatiseren, dus waarom VV Dongen nu niet’?’

Niks schimmigs
Die opmerking schoot wethouder Piet Panis duidelijk in het verkeerde keelgat. ‘U zegt dat dat indruist tegen de afspaken in de Sportnota. Nou, het tegendeel is waar, wij maken nu juist een inhaalslag. Er zijn nog steeds twee voetbalverenigingen die nog niet eens verzelfstandigd zijn. Dat moet eerst gebeuren en dan ga ik praten over privatiseren. Maar ik ga niet nu al met één voetbalvereniging praten over privatiseren’ antwoordde de wethouder duidelijk geïrriteerd.‘U heeft het over onderzoek door een onafhankelijke partij, maar de projectontwikkelaar is zelf naar ons toegekomen met dit aanbod. Het enige wat wij nu doen is uitgangspunten vaststellen, niets meer en niets minder. Daar is niks schimmigs aan’.

De leden van VV Dongen beslissen vrijdag 14 oktober over het haalbaarheidsonderzoek.

door: Bernadette Klerx

Reacties