Gemeente Dongen en partners door met JOGG-aanpak

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Op donderdag 19 november 2015 is het officiële startsein gegeven voor JOGG-Dongen fase 2. Tijdens een bijeenkomst bij Natuurlijk Tomaat heeft de gemeente Dongen samen met 13 partners een ambitieakkoord ondertekend voor de nieuwe JOGG-periode. Ook werd de website www.jogg-dongen.nl gelanceerd.

 

JOGG
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is dé aanpak waarmee in Nederland overgewicht onder jongeren wordt terug gedrongen. Kenmerkend voor JOGG is dat iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en voldoende bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Met als doel: een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

2de fase
In november 2012 is de gemeente Dongen een overeenkomst aan gegaan met Jongeren Op Gezond Gewicht voor een periode van 3 jaar. Deze overeenkomst is onlangs, na een collegebesluit, verlengd voor wederom 3 jaar. Wethouder Piet Panis (voorzitter stuurgroep JOGG-Dongen): ”Er zijn de afgelopen jaren veel mooie acties opgezet en samenwerkingen ontstaan. We hebben al diverse resultaten geboekt, maar we zijn er nog niet. Het bevorderen van een gezonde leefstijl vraagt om een lange adem waarbij we de lokale partners hard nodig hebben. We hebben nog volop ambities voor de komende periode.”

Resultaten
De afgelopen jaren heeft JOGG-Dongen diverse acties opgezet en ondersteund die bijdragen aan een gezondere omgeving. Zowel op school als op straat, tijdens evenementen en bij sportverenigingen proberen we de gezonde keuze weer de normale en gemakkelijke keuze te maken. JOGG-Dongen heeft hier invulling aangegeven met onder andere: een openbaar watertappunt in de Hoge Ham, het project ‘Les je dorst’ op OBS Westerkim, Nationale Sportweek 2015, 3 jaar op rij acties voor een gezonde Avondvierdaagse en de Gezonde Schoolkantine op het Cambreur College. Een verzameling van de resultaten van 3 jaar JOGG-Dongen vindt u op de factsheet (pdf, 2,4 MB).

Ambities
Tijdens de bijeenkomst van 19 november hebben alle partners en supporters hun handtekening gezet onder het ambitieakkoord JOGG-Dongen 2015-2018. Hiermee verlenen zij hun commitment en medewerking aan:

Medio 2018 moet er sprake zijn van een lichte daling in het percentage overgewicht onder Dongense jongeren van 0 tot en met 18 jaar ten opzichte van de huidige situatie . Om dit doel te bereiken focust JOGG-Dongen zich de komende jaren op de volgende speerpunten:

  • Zoveel mogelijk Dongense jongeren eten dagelijks groente en fruit;
  • Zoveel mogelijk Dongense jongeren bewegen minimaal 2x 30 minuten per dag;
  • Er is sprake van een goede samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven waarbij het delen van kennis en het bundelen van krachten centraal staan.
  • Er is sprake van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht. Dit houdt in: een optimale verbinding tussen preventie (van overgewicht) en zorg (voor kinderen met overgewicht). We verbinden preventieve activiteiten en zorgactiviteiten met elkaar, zorgen ervoor dat verschillende professionals elkaar leren kennen. Hierdoor wordt samenwerking gemakkelijker, logischer en beter.

Website
JOGG-Dongen heeft vanaf nu een eigen website: www.jogg-dongen.nl. Op deze website staan 2 doelen centraal: meer eten van groente en fruit en dagelijks voldoende bewegen. Bedrijven, organisaties en verenigingen die een bijdrage willen leveren aan deze doelen kunnen op de site terecht. Zij kunnen aangeven op welke manier ze een doel willen ondersteunen: met een idee, met hulp of met euro’s. De website brengt vraag en aanbod op het gebied van gezonde initiatieven bij elkaar. Op die manier versnellen we de JOGG-aanpak en werken we samen aan een gezonder Dongen. Neem snel een kijkje en doe mee!

Partners
In Dongen werken publieke en private partijen samen om gezond eten en voldoende bewegen bij de Dongense jeugd onder de aandacht te brengen. De lokale partners van JOGG-Dongen zijn: Cambreur College, Coca-Cola, ContourdeTwern, GfK, GGD Hart voor Brabant, Kindercentrum Petito’s, Natuurlijk Tomaat, OBS Westerkim, Stichting Initia, Stichting KID en gemeente Dongen. De Dongense Sportfederatie, Brabant Water en Sportservice Noord-Brabant zijn supporters van het project. Zij steunen het project bij specifieke thema’s.

Reacties