Gemeente krijgt ongelijk van rechter in zaak MFA

Foto:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de gemeente Dongen in het ongelijk gesteld in het kort geding rondom de inschrijving voor het MFA. Het college heeft het vonnis voorlopig voor kennisgeving aangenomen. Dinsdag 24 november aanstaande nemen burgemeester en wethouders bij de collegevergadering een besluit over hoe nu verder.

,,De komende dagen hebben we nodig om samen met onze juridisch adviseur de inhoud van dit vonnis, nader te bestuderen. Op dit moment kunnen we dus nog niet zeggen wat de gevolgen zijn en of we in hoger beroep gaan”, aldus wethouder Ad van Beek namens het college.

Tegenpartij
Het kort geding was aangespannen door één van de inschrijvers bij de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Dongen. In totaal meldden zich vijf gegadigden. De aanspanner van het kort geding werd aan het begin van de procedure voor verdere deelname uitgesloten, omdat naar mening van de gemeente een essentieel document niet werd aangetroffen.

Vonnis
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft nu uitgesproken dat deze inschrijvende partij weliswaar een vormfout heeft gemaakt, maar dat de sanctie (ongeldig verklaring inschrijving) niet in verhouding staat tot de aard en de ernst van de vormfout. De rechtbank geeft in het vonnis aan dat de gemeente Dongen ten onrechte is voortgegaan met de beoordeling van de inschrijvingen, zonder daarbij de aanspannende partij te betrekken. Volgens de rechtbank dient er een nieuwe beoordeling van alle geldige inschrijvingen plaats te vinden door een nieuwe beoordelingscommissie, inclusief deelname van de aanspannende partij.

Het is nog niet duidelijk of deze tegenvaller voor de gemeente Dongen invloed heeft op het tijdspad van de bouw van het nieuwe MFA, dat volgens plan in december 2017 opgeleverd zou moeten worden.

Reacties