Gemeente onderzoekt mogelijkheid 2e GFT-container

Foto: Jan Hof

De grijze huisvuilzak verdwijnt per 1 januari 2016 uit het straatbeeld van Dongen. Het merendeel van de inwoners ontvangt in week 48/49/50 drie containers van 180 liter voor het aanbieden van huishoudelijk afval; 1 container voor restafval, 1 container voor gft-afval en 1 container voor papier. Daarnaast zijn er huishoudens die hun afval voortaan moeten aanbieden in ondergrondse containers. Binnenkort ontvangen alle huishoudens in de gemeente Dongen een bewonersbrief met daarin, voor hun adres, specifieke informatie en data over de nieuwe manier van inzameling.

Mogelijkheid 2e GFT-container
U krijgt binnenkort een nieuwe gft-container. Dit is een container van 180 liter en deze kunt u 1 keer in de 2 weken aan straat zetten om te laten legen. Met name inwoners van de gemeente Dongen met grote tuinen hebben hun zorgen geuit omdat ze denken dat ze hun GFT afval niet kwijt kunnen. Er zijn dan ook meerdere verzoeken voor een extra of 2e gft-container bij de gemeente binnen gekomen.

Onderzoek
De gemeente Dongen is nu aan het onderzoeken of het mogelijk is dat inwoners tegen kostprijs een 2e gft-container verstrekt kunnen krijgen. Hiervoor moet eerst het huidige aantal extra containers worden geïnventariseerd, moeten we in beeld brengen hoeveel inwoners daadwerkelijk behoefte hebben aan een extra bak en er moet worden doorgerekend wat de kosten zijn.

Tijdspad
De gemeente heeft tot 1 maart 2016 de tijd om een en ander uit te zoeken. Daarna wordt het resultaat van dat onderzoek zo spoedig mogelijk gecommuniceerd naar de inwoners. Deze uitloop is mogelijk omdat in de winterperiode veel minder gft-afval wordt aangeboden.

Aanbieden GFT afval
U als inwoner kunt zelf het aanbieden en de hoeveelheid van uw GFT beïnvloeden. Enkele tips die u hierbij kunnen helpen zijn;

  • Breng uw grote tuin- en snoeiafval (gratis) naar de milieustraat.
  • Composteer uw kleine tuinafval, blad, kleingemaakte takken en gras (wel eerst laten drogen) in een compostvat of op een composthoop. Op internet vindt u allerlei tips hoe een composthoop te beginnen.

Reacties