Vlinderbridgedrive in Dongen

Foto: Wikipedia

Half november 2015 organiseert het Bridgedistrict West-Brabant in samenwerking met BC Dongen een bridgedrive, waarvan het inschrijfgeld ten goede komt aan de STICHTING VLINDERKIND.

Sommige kinderen worden geboren met een zeer fragiele huid, met blaren en wonden die al in de baarmoeder ontstaan Vanaf hun geboorte hebben ze vaak te maken met pijn, jeuk en ander lijden. Deze kinderen hebben EB (Epidermolysis Bullosa), een erfelijke afwijking in de genen, waardoor de huidlagen niet op elkaar aansluiten. Hun huid is zo teer als de vleugels van een vlinder: Vlinder-kinderen.

De toekomst is voor kinderen met EB niet zorgeloos. Hun levensverwachting is niet voorspelbaar. Er bestaat geen genezing voor EB, maar er wordt in het Blaarcentrum van het Universitair Medisch Centrum in Groningen hard aan gewerkt om hier verandering in te brengen. Daarvoor is veel onderzoek en dus veel geld nodig. Deze Stichting heeft dan ook als doelstelling voldoende financiële middelen te vergaren om onderzoek naar toekomstige genezingsmogelijkheden van deze huidziekte mogelijk te maken.

BC Dongen wil Stichting Vlinderkind dan ook graag helpen door een bridgedrive te organiseren. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 14 november 2015 in buurthuis ’t Schouw, Rembrandtstraat 69 in Dongen.  Het inschrijfgeld is €20,- per paar en moet worden overgemaakt op rekening NL40RABO 0140796096 t.n.v. District West-Brabant te Hoeven o.v.v. Vlinderbridge en de paarnamen. U kunt ook als individuele speler inschrijven. Wij koppelen U aan een andere bridger. Dan zijn de kosten uiteraard €10,00.
De zaal is om 13.00 uur open en de bridgedrive begint om 13.30 uur. Bij binnenkomst wordt U een GRATIS kopje koffie/thee aangeboden.

Aanmelden per e-mail naar: [email protected] , o.v.v. paarnamen en eventueel Uw NBB nummer. Aanmelding is definitief na ontvangst inschrijfgeld. Uiterste aanmelding is tot woensdag 11 november. Rond 17.00 uur is de prijsuitreiking. Meesterpunten worden verstrekt volgens de geldende schalen. Bridge mee voor dit bijzondere doel.

Reacties