Groot onderhoud riolering Bolkensteeg – Min. Aalberselaan

Foto:

Op maandag 26 oktober begint de gemeente Dongen met grootschalige werkzaamheden aan de riolering in de Bolkensteeg en de Minister Aalberselaan. Deze werkzaamheden duren circa acht weken. Lees hier meer over de aard van de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Voor het opvangen, vasthouden en afvoeren van regenwater wordt in de Minister Aalberselaan (tussen de Bolkensteeg en de Mgr. Poelsstraat) en in de Bolkensteeg (tussen de Hoge Ham en de Minister Aalberselaan) een nieuw riool aangelegd. Dit wordt een zogeheten infiltratieriool; een pvc-buis voorzien van gaatjes. In een natte tijd verzamelt de buis water en in droge tijd staat deze water af aan het omliggende gebied. Overtollig ingezameld regenwater wordt geloosd in sloten of via een natuurlijke weg afgevoerd naar overig open water.

In de Minister Aalberselaan (tussen de Bolkensteeg en de Mgr. Poelsstraat) wordt ook de riolering voor het inzamelen van huishoudelijk afvalwater vervangen. Door de aanpassingen kan de riolering van nieuwbouwplan de Hoogt op de nieuwe voorzieningen worden aangesloten.

bolkensteeg4

Planning
De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Fase A: 26 oktober – 13 november
Aanleg infiltratieriool Bolkensteeg. Na de aanleg van het riool wordt het profiel van de weg aangepast. Daardoor komen de kolken tussen de parkeerstrook en de fietsstrook te liggen.

Fase B: 16 november – 20 november
Aanpassen riolering op de kruising Bolkensteeg – Minister Aalberselaan.

Fase C: 23 november – 18 december
Vervangen riool voor huishoudelijk afvalwater en aanleg infiltratieriool. Hierna wordt de bestrating terug gelegd. In 2016 komt dit deel van de Minister Aalberselaan in aanmerking voor een herinrichting (na oplevering nieuwbouwproject de Hoogt).

Bereikbaarheid
Door de werkzaamheden is de Bolkensteeg (Hoge Ham – Minister Aalberselaan) tussen 26 oktober en 20 november afgesloten voor doorgaand verkeer.

De Minister Aalberselaan (Bolkensteeg – Mgr. Poelsstraat) is tussen 16 november en 18 december afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Voor voetgangers en fietsers geldt geen omleidingsroute.

Tijdens de werkzaamheden van fase C blijft de Thorbeckelaan bereikbaar, zo nodig met een tijdelijke voorziening. Met de Total zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van het tankstation aan de Bolkensteeg.

 

Reacties